Säkerhetsutbildning för alla medarbetare

PUBLICERAD: 23 oktober 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Stora Fors

Catarina Gustafsson, var huvudansvarig för utbildningsdagarna om säkerhet för alla medarbetare på Fors Bruk.
Ett av momenten på utbildningen var att lära sig att använda hjärtstartare

 

Inom Stora Enso finns det en nollvision vad gäller olyckor. Alla bruk inom koncernen arbetar med en rad olika verktyg för att nå denna vision. På Fors Bruk har man som en del i säkerhetsarbetet arrangerat en heldagsutbildning i säkerhet för alla medarbetare.

Innehållet i utbildningsdagen byggde på en mix av aktuella händelser på bruket, nyheter inom säkerhetsområdet och repetition av viktiga säkerhetsregler. Under utbildningen varvades teori, praktiska övningar och diskussioner. Syftet var att ge medarbetarna ökad kunskap och påminna dem om vikten av att alltid tänka på säkerheten i första hand.

– Utbildningsdagar är ett bra sätt att nå ut till alla medarbetare på bruket. Man kan inte enbart informera via instruktioner och regler på intranätet. Det är viktigt att träffas och få muntlig information också och en möjlighet att ställa frågor och diskutera, säger Catarina Gustafsson, ansvarig för hälsa och säkerhet samt huvudansvarig för säkerhetsutbildningen.

För att praktiskt kunna genomföra utbildning för alla medarbetare och samtidigt hålla brukets produktion igång så var utbildningsdagarna arrangerade vid sex tillfällen i september och oktober. Dagarna inleddes med föreläsning och information för alla i Fors Folkets hus under förmiddagen för att sedan fortsätta under eftermiddagen i mindre grupperingar runt om på bruket. Där besökte man olika stationer med grupparbeten, praktiska övningar och mer information.

– Vi har valt att ha de olika stationerna utspridda på bruksområdet, detta för att medarbetare ska få möjlighet att se olika delar av bruket. Ofta ser man bara sin egen avdelning. Att dela in medarbetarna i mindre grupper ger möjligheter till dialog och diskussioner. Vi får in många bra idéer och förbättringsförslag från medarbetarna vid stationerna, berättar Catarina Gustafsson.

De teoretiska bitarna bestod bland annat av ett tankeväckande föredrag om hur säkerhetskulturen byggs upp i ett företag. Det diskuterades om beteenden och attityder till säkerhet. Medarbetare berättade om självupplevda olyckor för att visa på konkreta berättelser ur verkliga livet.

– Inget jobb är så bråttom att man ska behöva ta några risker. Vi vill att alla medarbetare ska komma hem oskadda varje dag från jobbet. Enkla åtgärder kan rädda liv, som att stanna upp en stund och ta ett djupt andetag inför varje nytt jobbuppdrag. Så man tar sig tiden att tänka igenom det man ska göra innan man utför det, säger Catarina Gustafsson.

En av nyheterna som presenterades under utbildningen var införandet av varselkläder när man vistas utomhus på fabriksområdet.  Alla medarbetare ska numera bära varselkläder för att de ska synas ordentligt och därmed minskar risken för olyckor och tillbud med fordon.

– Det var ett bra tillfälle att visa de olika kombinationer av kläder som nu är tillåtna. Vi kunde visa konkreta exempel och hade med olika typer av klädesplagg så det blev tydligt för alla medarbetare vilka olika klädkombinationer som är tillåtna, säger Conny Wårheden, arbetsmiljöingenjör.

Att praktiskt öva på hjärt- och lungräddning och hur man användander en hjärtstartare stod också på programmet under utbildningsdagen.

Att veta hur man använder hjärtstartare och utför hjärt- och lungräddning är viktig och värdefull kunskap att ha med sig både i arbets- och privatlivet, konstaterar Catarina Gustafsson.

Andra områden som berördes under dagen var truckolyckor, kemikaliehantering och hur man agerar vid olika olyckstillfällen på bruket.

– Det är bra att diskutera de regler och checklistor som finns i vår beredskapsplan. Vi behöver uppmärksamma och påminna medarbetare om de regelverk som finns. Reglerna finns för att skydda oss som medarbetare så vi undviker olyckor på bruket, säger Catarina Gustafsson.

Dessa utbildningsdagar är uppskattade av medarbetarna. Målsättningen är att årligen arrangera utbildningsdagar i säkerhet för all personal. – Gemensamma utbildningsdagar för alla medarbetare hjälper till att skapa en bra teamkänsla på bruket. Det skapar ett engagemang bland medarbetarna för säkerhetsfrågorna när vi gör utbildningssatsningar som denna, avslutar Catarina Gustafsson.
Samtliga föredrag under utbildningsdagen hölls av medarbetare på Fors Bruk, så när som på ett föredrag av konsultfirman WSP. ______________________________________________________________________________________________________________
FOTO: STORA ENSO
Bildtexter:
.
Arbetsmiljöingenjörerna Conny Wårheden och Emma Östberg var några av medarbetarna som var med och höll föredrag under säkerhetsutbildningen.
Praktisk hjärt- och lungräddning var en av sakerna som stod på programmet under utbildningsdagarna.

FAKTA FORS BRUK Antal anställa: 530 personer Produktionskapacitet: 400 000 ton Omsättning: 350 M€ Produkter: Förpackningskartong för livsmedel och läkemedel, Grafisk kartong för bokomslag och vykort samt Cigarettkartong

För mer information: Catarina Gustafsson, ansvarig hälsa och säkerhet, Stora Enso Fors Bruk, 01046-724 02 Sara Kvarfordh, informationschef Sverige, Stora Enso Renewable Packaging, 070-234 45 90

 

_____________________________

Sara Kvarfordh Informationschef Sverige Stora Enso Renewable Packaging
Skoghalls Bruk

Box 501 663 29 Skoghall Tel 01046 541 03 Mob 070 234 45 90 Fax 01046 548 23 sara.kvarfordh@storaenso.com www.storaenso.com/skoghall www.facebook.com/skoghallsbruk www.twitter.com/sarakvarfordh

 

 

Läs vidare

Nescafé i refillpåse möter önskemål från EU

På de brittiska öarna introducerar nu Nescafé den första refillpåsen för snabbkaffe för Nescafé Gold Blend och Nescafé Original.
Nescafe_refill_pouch_feedx

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

EEA pekar på bioplastens roll som en väg mot cirkulär plast i Europa

Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar i ett nyligen publicerat informationsdokument ut tre olika vägar som kan leda till ett mer cirkulärt, hållbart plastsystem. En av dem fokuserar på förnybara material, inklusive biobaserad plast.
Corn Sunset

Mikrokoppar i förpackningen förlänger livslängden på livsmedel

Kopparpartiklar i mikrostorlek i ett förpackningsmaterial förlänger ett livsmedels hållbarhet drastiskt.
11238_lifespancopperbasedfilm_742783

Senaste nytt

Lanserar digitalpress för flexibla förpackningar

Den ska vara 30 procent snabbare och ha 45 procent högre produktivitet än sin föregångare, nya digitalpressen HP Indigo 200K, som enligt tillverkaren ska ge förpackningsindustrin ett ytterligare incitament att gå över till digitaltryck.
C0125.00_04_18_05.Still006

Sverige samlar in fler plastförpackningar enligt FTI

Vi blir allt bättre på att samla in förpackningar i Sverige. Sedan år 2018 har mängden ökat med femton procent. Inte minst är det plastförpackningar som vi hanterar bättre.
FTI pressbild

Världens största kraftlinermaskin startad hos SCA Obbola

Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har nu tagits i drift hos SCA i västerbottniska Obbola, utanför Umeå.
_MG_

Ny serie trågpackare från Multivac premiärvisas på interpack

De nya trågpackarna från Multivac i TX6-serien är ett komplement i TX-serien som lanserades år 2019 med den helautomatiska TX 710.
TX 620