Flexibla barriärförpackningar hamnar under lupp

PUBLICERAD: 13 januari 2022
UPPDATERAD: 24 januari
Plastfilmer i flexibla barriärförpackningar ska utredas av bland annat FTI och Svensk Plaståtervinning för att öka återvinningen. Foto: Pressbild

Ungefär hälften av dagens konsumentplastförpackningar består av plastfilm,  men bara en tredjedel av det sorterade materialet återvinns hos Svensk Plaståtervinning och FTI. Ett nytt samarbetsprojekt är nu igång för att öka cirkulariteten. På sikt är målet att öka sorteringen i plaståtervinningen med 10 procent.

FTI, Svensk Plaståtervinning, RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och ett tjugotal partners gör gemensam sak i projektet Circ Pack. Syftet med det nystartade projektet, som pågår fram till slutet av 2023, är att hitta alternativa och återvinningsbara lösningar till plastfilm. Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) finns potential att öka sorteringsgraden i plaståtervinningsprocessen med totalt 10 procent.

Komplexa att återvinna

Flexibla livsmedelsförpackningar gjorda av plastfilm, så kallade barriärförpackningar, består ofta av flerskiktsfilmer med olika plaster vilket gör dem komplexa att återvinna. Å andra sidan har dessa förpackningar goda egenskaper som exempelvis gastäthet, vilket bidrar till att förlänga hållbarheten hos livsmedel. Syftet med det nystartade projektet, som pågår fram till slutet av 2023, är att hitta alternativa och återvinningsbara lösningar till plastfilm.

Saknas relevanta studier

FTI ser att det finns potential att öka sorteringsgraden i plaståtervinningsprocessen med totalt 10 procent.

– I dag saknas det relevanta studier inom det här området. Projektet kommer att ge oss värdefull information och förutsättningar för att kunna ge tydligare riktlinjer kring utformning av flexibla förpackningar så att dessa i högre grad ska kunna materialåtervinnas utan stora kvalitets- och värdeförluster. Det medför stor nytta för producenter som vill verka för ökad materialåtervinning och ökad cirkularitet, säger Einar Ahlström, materialspecialist på FTI.

– På Svensk Plaståtervinning kommer vi undersöka hur olika materialkombinationer i barriärförpackningar fungerar vid sorteringen för LDPE- och PP-film. Projektet ska även visa på lämpliga tillämpningar i olika förpackningar och hur de återvunna materialen kan användas i nya applikationer, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

Ska ge vägledning till företag

Flera aktörer och företag i förpackningsindustrin ingår i projektet, bland annat materialleverantörer, förpackningstillverkare, dagligvaruhandeln och återvinnare av plastförpackningar samt användare av det återvunna materialet. Resultatet av projektet kommer bland annat att användas för att uppdatera den manual för plaståtervinning som ges ut av FTI och Svensk Plaståtervinning. En manual som ska vägleda förpackningstillverkare att välja återvinningsbara alternativ.

Läs vidare

Ny svensk forskning möjliggör att pappersfiber kan återvinnas fler gånger

Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger.
BjornSjostrand-900

Sulapacs biomaterial i lyxiga franska kosmetikaförpackningar

Finska Sulapac Oy med sitt uppmärksammade egenutvecklade biomaterial, som ersätter oljebaserad plast, fortsätter sin satsning inom kosmetikområdet, nu senast med en serie lyxiga förpackningar i ett samarbete med franska företag.
sulapac-lock-utvaldx

Nestes bioråvara blir till bioPET-flaskor hos japanska Suntory

Den finska petroleumkoncernen Neste har inlett samarbete med japanska dryckesföretaget Suntory om produktion av dryckesflaskor i biobaserad PET. Ytterligare två andra företag ingår i samarbetet.
neste-suntory-utvaldx

Bioplastproduktionen tar fart igen

I samband med sin årliga konferens i Berlin presenterade European Bioplastics 2023 års statistik plus prognos för marknadsutvecklingen under tiden fram till år 2028.
bow

Senaste nytt

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Transparent förpackning ger enklare återvinning

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten Rockwool förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85  procent enligt företaget.
ROCKWOOL förpackning