Förslag i regeringens utredning: 5 kr i skatt på varje plastmugg!

PUBLICERAD: 11 augusti 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Engångsmuggar i plast föreslås beläggas med en skatt på FEM kronor per mugg… (Bild JP Press)|Engångsförpackningar för livsmedel bör skattebeläggas med sju kronor per förpackning, enligt utredaren. (Bild RISE)

En skatt med fem kronor per plastmugg och sju kronor per ”livsmedelsbehållare” i plast föreslås i utredningen ”Skatt på engångsartiklar”, som nu överlämnats till regeringen. Inga undantag ska göras för återvunnen eller nedbrytbar plast. Engångsförpackningar av plast för produkter som godis, glass och snacks ska däremot inte skattebeläggas…

Regeringen beslutade den 12 september 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på hur en skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar kan utformas. Som särskild utredare förordnades från den 2 oktober 2019 kammarrättslagmannen Anders Bengtsson och han har som särskild utredare ensam svarat för innehållet i betänkandet.

I utredningen, som fått namnet ”Engångsartikelutredningen”, föreslås kraftiga skatter på vissa engångsförpackningar och –produkter i plast, men också att flera produkter ska undantas från att beläggas med skatt. Syftet med utredningen har varit att lämna förslag på en miljöskatt på engångsartiklar, som ska fungera som styrmedel och stötta övergången till en cirkulär ekonomi.

Enligt utredarens slutsats är en generell skatt på engångsartiklar i plast inte realistisk, eftersom en sådan skulle ”behöva förses med ett stort antal undantag, eftersom vissa engångsartiklar är nödvändiga i samhället samtidigt som det saknas bra alternativ”.

Utredaren säger att man gått igenom ett stort antal engångsartiklar, som innehåller plast, och valt ut dels de artiklar, som orsakar stora miljöproblem och dels de artiklar, där man tror att skatt kan vara ett lämpligt medel att minska användningen av de produkterna.

Engångsförpackningar för livsmedel bör skattebeläggas med sju kronor per förpackning, enligt utredaren. (Bild RISE)

Förpackningar i plast, som föreslås skattebeläggas, är alltså engångsmuggar och olika typer av livsmedelsbehållare för engångsbruk. Utredaren Anders Bengtsson föreslår fem kronor per plastmugg och sju kronor per livsmedelsbehållare! Om andelen plast i respektive förpackning understiger 10 respektive en procent får avdrag göras med två respektive tre kronor per mugg och fyra respektive fem kronor per livsmedelsbehållare.

Skattskyldiga enligt utredningen ska vara alla som tillverkar eller importera de skattepliktiga produkterna. Om förslaget går igenom beräknas skatterna ge staten en intäkt på 3,8 miljarder kronor per år, men intäkterna beräknas minska efterhand som konsumtionen av de skattebelagda produkterna minskar. Enligt utredaren beräknas förbrukningen av engångsmuggar och livsmedelsbehållare i plast att minska med 25 procent.

Merkostnaden för en genomsnittlig konsument, som trots skatterna fortsätter att köpa plastmuggar och plastbehållare för livmedel, beräknas bli mellan 300 och 900 kronor per år.

Enligt utredaren Anders Bengtsson ska flera engångsförpackningar i plast undantas från att skattebeläggas. Sådana artiklar är till exempel dryckesbehållare (flaskor), engångshandskar, blöjor och mensskydd. Skatt ska heller inte utgå på engångsförpackningar i plast för produkter som godis, glass och snacks…

Utredaren föreslår att skatterna träder i kraft redan till hösten år 2021.

Här kan du läsa/ladda ner hela utredarens betänkande ”Skatt på engångsartiklar” (pdf-fil).

Läs vidare

Efter 62 år: Nu säljer Tetra Pak och lämnar Ryssland för gott

Tetra Pak meddelar att man avslutar en 62-årig närvaro i Ryssland och lämnar landet för gott! Verksamheterna säljs till lokala aktörer.
tetra-russia-utvald

Svenska Eson Pac har köpts upp av österrikiska Mayr-Melnhof

Svenska förpackningskonverteraren Eson Pac har förvärvats av österrikiska kartong- och papperskoncernen Mayr-Melnhof Group.
MM-Peter-utvald

Marie Samuelsson ny VD för förpackningsbolaget Ecolean

Marie Samuelsson har utsetts till ny VD för Ecolean. Hon efterträder Peter L Nilsson, som går i pension i juni 2022, efter mer än 15 år i företaget.
marie-ecolean-utvald

BillerudKorsnäs byter namn till Billerud efter köpet av Verso!

BillerudKorsnäs har slutfört köpet av USA-företaget Verso – och meddelar att man nu ska byta bolagsnamn till det enklare ”Billerud”!
billerud-christoph-04-utvald

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax