Carlsbergs fiberflaska - en TRÄffsäker satsning?

PUBLICERAD: 3 mars 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Simon Hoffmeyer Boas|CSR-chef på Carlsberg|är övertygad om framgång för träfiberflaskan.|Den tredimensionella Carlsberg-logotypen på testflaskan.|Produktutveckling hos Carlsberg – blir träfiberflaskan morgondagens stora förpackningslösning?

Jätteintresse för Carlsbergs satsning på fiberflaska 

Carlsbergs satsning på att inom tre år lansera en flaska tillverkad av träfiber, har väckt stor uppmärksamhet runt om i världen. Det hela bygger på teknik framtagen av danska ecoXpac, som nu vidareförädlas tillsammans med Carlsberg och Dansk Teknologisk Institut.

Text: Bo Wallteg

Foto: Carlsberg och Bo WalltegProfessor Flemming Besenbacher, ordförande i Carlsberg Gruppens styrelse, väckte en hel del uppmärksamhet när han på World Economic Forum i Davos i januari, visade upp en prototyp på en fiberbaserad flaska, som koncernen vill lansera på marknaden om tre år.
Flaskan är en del av det ständigt pågående CSR-arbetet inom Carlsberg, och blev snabbt en nyhet världen runt. Bakom tekniken för att effektivt och energisnålt kunna tillverka flaskor av så kallad ”moulded fiber”, står danska ecoXpac, som nu ingår i en utvecklingsgrupp tillsammans med DTI (Dansk Teknologisk Institut) och Carlsberg.
Vi stämde möte med Simon Hoffmeyer Boas på Carlsberg för att få veta mer om hur man resonerar.

Simon Hoffmeyer Boas är Director, Corporate Communications & CSR på Carlsberg Group och har under de senaste nio åren arbetat med att etablera hållbarhetskonceptet inom koncernen. Sedan en tid tillbaka har detta arbete mest kommit att handla om hållbara förpackningslösningar. 

”Det finns en klar anledning till det. Cirka fyrtiofem procent av våra totala utsläpp av växthusgaser kommer från våra förpackningar och här kan vi göra stor skillnad,” säger han. ”Det är viktigt att vi tar detta på allvar, vi befinner oss i en sårbar värld med begränsade resurser, och vi tror att det i en framtid kommer att handla mycket om nya sätt att arbeta på, till exempel genom att undvika fossila bränslen.”

Han tillägger att förpackningarna är en stor del av Carlsbergs varumärke och när de hanteras fel av konsumenterna, till exempel att en glasflaska krossas i naturen, är det tydligt negativt inte bara för naturen utan även för varumärket. En fiberflaska ger en hållbarhetssignal till konsumenten, samtidigt som den inte är till skada för naturen, om den olyckligtvis hamnar där.

”Självfallet är det inte vår avsikt att kommunicera ut till konsumenten att bara för att det är en fiberflaska kan ni slänga den i naturen, tvärt om ska vi vara väldigt tydliga med att även denna typ av förpackning ska tas om hand när den använts”, säger Simon Hoffmeyer Boas.

Världsunik flaska
Den nya fiberflaskan är en världsunik lösning. ecoXpac har jobbat med utvecklingen sedan år 2009 och man kallar den ”The Green Fiber Bottle”. Den kan tillverkas i vilken storlek som helst och blir mycket stark. Väggen blir tjockare än hos en plastflaska, men vikten lägre. Den kan tillverkas i valfri färg och förses med reliefer, det vill säga 3D-effekter. Tekniken gör det möjligt att scanna vilken flaska som helst och på kort tid ha en kopia av fiber. En stor och viktig del i utvecklingen är metoden för att snabbt och energisnålt avlägsna upp till åttio procent av vattnet i fibern efter formning.  Det sker med hjälp av vakuum.

Även gängan och förslutningen på flaskan blir av fiber när allt är klart och här låg en stor utmaning. Flaskan kommer att förses med en invändig coating. När nord emballage besökte ecoXpac förra hösten funderade man på en plasmacoating, för att ge barriär som tillåter livsmedelskontakt och packning av kolsyrade drycker. Ingenting är dock bestämt i den frågan ännu. Utvecklingsarbetet pågår.  (Mer om tekniken kan man läsa i nord emballage nummer 6, 2014.)

I höstas efterlyste ecoXpac en stark partner för att kunna driva utvecklingen vidare, och det lyckades med andra ord.

”Att tekniken möjliggör vilka former som helst och att det går otroligt snabbt att ta fram en ny form, är naturligtvis av stort intresse”, konstaterar Simon Hoffmeyer Boas. ”Med kort tid menar jag ett par dagar. När vi tog fram en flaska med Carlsbergloggan i relief tog det bara ett dygn. Det här öppnar intressanta möjligheter för ´special editions´ vid till exempel olika sportevenemang eller konserter.”

Mycket jobb återstår
Utvecklingen har visserligen kommit långt, men ännu återstår väldigt mycket jobb innan vi får se flaskan på marknaden. Tre år till kommer det att ta och under den tiden ska man genomföra en mängd studier, bland annat av miljöprofil, marknader och konsumenter, och ett antal högskolestuderande kommer att anställas av DTI för att ta hand om utredningsarbetet.

”Det är viktigt att vi optimerar flaskan och ser till att den kommer på rätt marknad, med rätt innehåll och riktar sig till rätt konsumentgrupp. I ett sådant arbete är det en fördel att vara ett globalt konsumentföretag med god insyn i de olika marknaderna. Det skiljer sig oerhört mycket när det gäller vad man vill ha.  I vissa världsdelar ska det vara glas, på annat håll plast och här hemma främst glas och metall. Vi kommer att trycka hårt på hållbarhetsaspekten med den här förpackningen och jag tror att det är något som vi kan nå konsumenterna med”, säger Simon Hoffmeyer Boas. 

Ett tänkbart problem med en fiberflaska är att den inte kommer att vara transparent. Konsumenten kommer med andra ord inte att kunna se innehållet, men Simon Hoffmeyer Boas tror inte att det ska vara ett stort problem.

”Vi har självfallet detta med i vårt utvecklingsarbete och inser att det i vissa fall kan vara en begränsning, men ännu en gång, det handlar mycket om vilka marknader och produkter vi satsar på initialt. Faktum är att vi inte vet vad vi ska packa ännu, det kan till och med bli så att vi utvecklar en helt ny produkt att packa i flaskan.
Samtidigt bör man ha med sig att vi jobbar mycket med heltäckande sleeves på glasflaskor och då ser man inte heller innehållet”, säger han. 

Vanlig tapplinje
En viktig del i utvecklingsarbetet är att komma upp i en produktionstakt, som gör att fiberflaskan kan tillverkas i ungefär samma takt som plastflaskor. Själva tappningen av flaskorna ska kunna ske i de vanliga tappningslinjerna med bara små justeringar. 

”Vi kommer att ställa resurser till förfogande i en av våra tappningslinjer för alla testkörningar och eftersom vi räknar med att fiberflaskan kommer att ha ett utseende, som är ganska likt glas- eller plastflaskan, ska det inte vara några stora omställningar som behöver göras”, berättar Simon Hoffmeyer Boas och tillägger: ”Produktionstakten måste dock upp och där ligger en utmaning för oss i det innovationsforum som Carlsberg, ecoXpac och DTU nu bildat. Ser man tillbaka i tiden så inser man att produktionstakten för de första PET-flaskorna inte var så hög.”

Bidrar med mycket kunnande
Det är ett misstag att tro att Carlsbergs roll enbart är att säkra ekonomin för en fortsatt utveckling. Tvärt om finns det enligt Simon Hoffmeyer Boas mycket vetenskapligt och tekniskt kunnande inom koncernen.

”Vår grundare på 1800-talet, J. C. Jacobsen, trodde mycket på vetenskapen och på kunskap. Därför såg han redan då till att Carlsberg byggde upp kompetens. Det arbetet ledde bland annat till en metod att stabilisera jästen, en metod som i dag används även av andra bryggerier. Denna inriktning på kunskap och utveckling kan vi bidra med i allra högsta grad i det här projektet. Vi har också en mycket kunnig innovationschef inom förpackningar, Håkon Langen, som kommer att bidra med vetande och kunskap i projektet. Vi är med i utvecklingen, men vårt mål är inte att integrera Carlsberg in i ett förpackningsföretag. Den rent praktiska produktionen får ecoXpac lösa. Vi ska inte heller äga den här lösningen, den kan mycket väl bli tillgänglig för alla, men vi vill så klart ha ett bra försprång med tanke på det arbete vi lägger ner nu” säger Simon Hoffmeyer Boas.

Valfri fiber
I dagsläget är det träfiber, som är utgångsmaterialet i flaskan, men egentligen kan den tillverkas av andra fibrer också, så länge fibrerna binder i varandra. Typen av fiber ska också utredas under de kommande åren, men som det ser ut i dag är det virgin och certifierad träfiber som gäller. 

I och med att flaska troligen kommer att se ut som de man har i dag, kommer det inte att innebära några stora krav på logistiken, det vill säga hantering och distribution. Den kommer att då att passa i de lösningar man har.

”Sekundärförpackningar kommer vi dock att se på som en del av arbetet i innovationsgruppen. Vi ser gärna att någon av våra andra partners kan komma med i gruppen och hjälpa till med detta”, påpekar Simon Hoffmeyer Boas.

Tre år
Målet är alltså att flaskan ska bli kommersiell om tre år. I innovationsgruppen sätter man nu upp en projektplan med olika ”milestones”. Carlsberg utgår inte ifrån att den ska bli dyrare att producera än de alternativa förpackningslösningarna, inte minst tror man att låg energiförbrukning kan var med och påverka detta. Konsumenten ska inte behöva betala mer för en vara packad i denna flaska. Hur snabbt den kommer att finnas acceptans på marknaden och bli lönsam återstår att se, som vid all nylansering kommer det säkert att ta lite tid. Mycket hänger också på det viktiga arbetet att hitta rätt marknad, produkt och målgrupp.

”Att vi går ut med detta redan nu, är ett sätt att ge konsumenterna tid att vänja sig vid att något kommer att hända. Vi kommer med största sannolikhet att först gå ut på en pilotmarknad. Det är vårt normala sätt att arbeta”, säger Simon Hoffmeyer Boas.

CCC
CCC står för Carlsberg Circular Community som är inspirerad av ”vagga-till-vagga”-tankarna. Fram till helt nyligen fanns det sju partners i denna ”cirkel”, vars mål är att minska miljöbelastningen. Nu har en åttonde tillkommit i form av ecoXpac. Här finns tillverkare av glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar.
Finns det en risk att dessa känner sig hotade av nykomlingen, inte minst med tanke på att det gått rykten om att Carlsbergs ambition är att allt ska packas i fiberflaskor i en framtid? Detta förnekas dock bestämt av Simon Hoffemeyer Boas. 

”Några sådana planer finns inte i en överskådlig framtid”, säger han, och tillägger att man har fått positiv respons från de andra företagen i cirkeln. 
”Vi diskriminerar inga förpackningstyper, men vi har inställningen att alla de som finns kan optimeras. Vårt mål med cirkeln är att alla har sin plats, så länge man har ambitionen att optimera sina lösningar. Jag tror att det här aktiverar dem ytterligare. Fiberflaskan innebär att vi får ytterligare ett alternativ i vår förpackningsportfölj och det är positivt.” 

Sociala medier diskuterar
Intresset blev alltså rekordstort, när Flemming Besenbacher berättade om detta i Davos och på Carlsberg blev man överraskade.

”Vi är positivt överraskade, vi hade inte förväntat oss detta. Från vissa håll, till exempel i Kanada, har det varit extremt stort intresse, och på sociala medier har det spridits snabbt. Där diskuteras det vilken typ av utmaningar vi står inför, och jag hoppas och tror att detta är en del av en global, växande förståelse för begreppet hållbarhet, och redan där har vi ju lyckats i så fall”, framför Simon Hoffmeyer Boas. 

Den flaska, som Simon Hoffmeyer Boas visar i samband med intervjun, är en testflaska från ecoXpac och inte en flaska, som visar hur Carlsbergs lösning ser ut.
Simon ville därför inte gärna att vi skulle fotografera hela flaskan, men den tredimensionella logotypen var OK att visa.
Det känns som om vi kommer att få se fler sådana i framtiden…

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Elopak bygger sin första produktionsanläggning i Nordamerika

”I tidernas begynnelse” kom grunden för Elopaks Pure-Pak förpackningar från USA. Efter många år startas nu den första produktionsenheten i Nordamerika. Första halvåret 2025 ska den vara i drift.
Elopak_

Multivac bygger ny produktionshall i Tyskland

Multivac Group har nyligen genomfört en ceremoni som start för bygget av sin nya Wolfertschwenden #2 fabrik i Allgäu-regionen i södra Tyskland.
Multivac

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium