Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

PUBLICERAD: 21 april 2023
UPPDATERAD: 20 april

 

Bilden på Matt Reynolds är gjord via Lensa AI appen som fått analysera ett dussin bilder där han är med. Det kunde varit ett foto.

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.

En av de mest betydande effekterna av AI på förpackningsbranschen är förmågan att optimera och effektivisera förpackningsprocessen. AI-algoritmer kan analysera stora mängder data för att bestämma de mest effektiva och kostnadseffektiva förpackningslösningarna. Detta kan resultera i snabbare och mer exakt packning, minskat avfall och ökad effektivitet. Dessutom kan AI hjälpa företag att snabbt identifiera och lösa eventuella problem som uppstår under förpackningsprocessen, såsom saknade eller felaktiga etiketter, minska risken för produktåterkallelser och säkerställa att konsumenterna får rätt produkt.

Optimering

Förutom att optimera förpackningsprocessen kan AI också hjälpa varumärken och CPG:er att fatta mer välgrundade beslut om deras förpackningsmaterial. AI-algoritmer kan analysera miljöpåverkansdata, såsom utsläpp av växthusgaser, vattenanvändning och avfall som genereras av olika förpackningsmaterial, vilket gör att företag kan göra välgrundade val om vilka material som är mest hållbara och miljövänliga.

Dessutom kan AI också användas för att förbättra design och märkning av förpackningar. Till exempel kan AI-algoritmer analysera konsumenternas preferenser och köpvanor för att bestämma de mest effektiva och tilltalande förpackningsdesignerna. AI kan också användas för att generera produktetiketter, vilket säkerställer att de är korrekta, läsbara och uppfyller regulatoriska krav.

Förmåga att anpassa förpackningar

En annan betydande inverkan av AI på förpackningsbranschen är förmågan att anpassa förpackningar. AI-algoritmer kan analysera konsumentdata för att skapa anpassade förpacknings- och märkningslösningar, vilket hjälper varumärken och CPG:er att sticka ut på en tuff marknad. Skräddarsydda förpackningar kan också hjälpa företag att bygga starkare relationer med sina kunder, samt öka varumärkeskännedom och lojalitet.

Slutligen kan AI också spela en avgörande roll för att förbättra försörjningskedjans transparens och ansvarsskyldighet. AI-algoritmer kan användas för att övervaka och spåra produkter genom hela försörjningskedjan, för att säkerställa att de hanteras och lagras korrekt och att de når sin slutdestination i tid och i gott skick. Detta kan hjälpa företag att minska avfallet och förbättra effektiviteten i sina leveranskedjor, samt säkerställa att konsumenterna får säkra produkter av hög kvalitet.

Sammanfattningsvis har AI potential att förändra förpackningsverksamheten för varumärken och CPG:er, vilket gör processen mer effektiv, hållbar och personlig. När AI-teknologier fortsätter att utvecklas är det troligt att deras inverkan på förpackningsverksamheten kommer att bli ännu mer uttalad, vilket hjälper företag att förbli konkurrenskraftiga på en snabbt föränderlig marknad. Varumärken och CPG:er som omfamnar AI och införlivar det i sin förpackningsverksamhet kommer att vara väl positionerade för att lyckas i framtiden.

Bild :Dreamstime
Gick snabbt

Matt Reynolds kommentar:  Ovanstående text är skrivet av AI. Med ChatGPT, teknikföretaget OpenAIs senaste AI-applikation, genererade jag den här texten gratis på cirka nittio sekunder. Den enda ingången var följande uppmaning: Skriv en åsiktskolumn, med 500 ord eller mindre, som förklarar hur artificiell intelligens kan påverka varumärkens och CPGs förpackningsverksamhet.

Hur gick det för AI? Det är lite formellt och alltför beroende av ordet ”för övrigt”, med all charm av en gymnasieuppsats. Men det är välmotiverat – jag har inget att säga om slutsatserna. Det uppvisar en del lateralt tänkande, men begränsar sig inte till ett underämne.

Men ännu viktigare, det kan lätt tas för en text av en levande, andandes människa med tillgång till Google och Wikipedia. Betyder det att ChatGPT klarar Turing-testet, en bedömning som först föreslogs av gudfadern för datavetenskap Alan Turing, för att testa en maskins förmåga att uppvisa intelligent beteende som motsvarar eller inte kan skiljas från en människas?

Med andra ord, hade vi publicerat texten utan att berätta att den här kolumnen var AI-skriven, skulle du ha vetat det? Kan du ha sett maskinen?

Uppkomsten av AI-åldern är över oss, och den kommer att utlösa många filosofiska och etiska frågor. Detta är bara toppen av isberget, och frågor som dessa kommer att få mig att fundera mycket. Med framväxten av AI är det alltså dags för personal i förpackningsbranschen att också ta itu med det.

Läs vidare

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Tingstad Group köper Converflex i Örnsköldsvik

Tingstad Group fortsätter växa via uppköp. Nyss var det OptiPack i Sunne, nu har man köpt Converflex i Örnsköldsvik.
Paul-Jigbergx

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x