År 2020 uppfylldes målen för återvinning av glas och metall

PUBLICERAD: 3 november 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Glas tillhör de förpackningsmaterial som vi svenskar är duktiga på att lämna till återvinning och där de nationella återvinningsmålen har uppnåtts. (Bild PxHere)
|Lars Viklund är handläggare på Naturvårdsverket (Bild fr LinkedIn)|Graf som visar de svenska återvinningsmålen för olika förpackningsmaterial (ljusblå staplar) och resultatet av materialåtervinningen år 2020 (mörkblå staplar) (Graf Naturvårdsverket. Klicka i bilden för större bild)

Under 2020 använde Sverige 1,4 miljoner ton förpackningsmaterial och 61 procent av allt förpackningsavfall materialåtervanns, enligt Naturvårdsverkets statistik, som också visar att återvinningsmålen för glas- och metallförpackningar uppfylldes.

Lars Viklund är handläggare på Naturvårdsverket (Bild fr LinkedIn)

”Statistiken bygger på uppgifter från företag, som har tillfört förpackningar på marknaden. Mängden, alltså nära 1,4 miljoner ton, är i stort densamma som år 2019”, förklarar Lars Viklund, handläggare på Naturvårdsverket.

Omräknat innebär knappt 1,4 miljoner ton förpackningar över 130 kilo  förpackningsmaterial per person. Papp, kartong och wellpapp var de förpackningsmaterial, som användes i störst mängd eller omräknat 58 kilo per person.

”På lite längre sikt har förpackningsmängderna ökat även om det varierar mellan olika typer av förpackningar. Exempelvis har mängden plastförpackningar och pantburkar ökat med mer än 20 procent sedan 2015. Däremot har mängden metallförpackningar, exklusive pantburkar, minskat under samma period”, säger Lars Viklund.

Graf som visar de svenska återvinningsmålen för olika förpackningsmaterial (ljusblå staplar) och resultatet av materialåtervinningen år 2020 (mörkblå staplar) (Graf Naturvårdsverket. Klicka i bilden för större bild)

Statistiken visar att tre av de nio nationella materialåtervinningsmålen för förpackningar uppfylldes år 2020. Målen nåddes för förpackningar som är gjorda av glas, järnbaserad metall (stål) och aluminium (inklusive pantburkar).

”Allt insamlat förpackningsavfall kan inte materialåtervinnas till nya produkter. De flesta glas- och metallförpackningar, PET-flaskor samt pantburkar blir till nya produkter. Processerna för att materialåtervinna vissa typer av plast är däremot inte så effektiva ännu”, förklarar Lars Viklund.

Om producentansvaret:

Grunden till insamlings- och återvinningssystemen för förpackningar är producentansvaret. Det innebär att producenten har ansvar att samla in sina uttjänta produkter, avfallet. Tanken är också att ansvaret ska motivera producenten att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Producentansvaret för förpackningar har funnits sedan mitten av 1990-talet i Sverige.

Från och med i år, 2021, ska alla med producentansvar för förpackningar vara registrerade hos Naturvårdsverket. Från och med 2022 ska förpackningsproducenter även rapportera mängden förpackningsmaterial som verksamheten bidrar med direkt till Naturvårdsverket. Tidigare har producenter endast rapporterat till det materialbolag, som samlar in avfallet. 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x