Tredubblad mängd plast i haven om 20 år enligt expertrapport

PUBLICERAD: 20 augusti 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Mängden plastavfall i haven kommer att tredubblas till år 2040, om inget görs. (Bild Håll Sverige Rent)

Det årliga flödet av plast ut i världens hav beräknas tredubblas till år 2040. Det slår en expertgrupp fast i den banbrytande rapporten ”Breaking the plastic wave”. Men man pekar också på, att om rätt beslut fattas i dag, kan plastflödet istället minska med upp till 80 procent.
Håll Sverige Rent har jobbat länge med frågan om plast i haven och tar nu initiativ till ett digitalt seminarium om hur Sverige kan bidra till att vända utvecklingen.

Expertrapporten, som publicerades i juli i år, kommer från Pew Charitable Trusts och Systemiq Ltd och den har tagits fram med hjälp av experter från University of Oxford, Ellen MacArthur Foundation, University of Leeds och havsorganisationen Common Seas.

I rapporten redovisas oroväckande siffror:
* Det årliga flödet av plast ut i haven kommer att tredubblas till 2040 om inga ytterligare åtgärder tas.
* Mängden plast i haven kommer då motsvara 50 kilo för varje meter havskust i hela världen.
* Plast till ett värde av cirka 100 miljarder dollar försvinner ut ur den globala ekonomin årligen redan i dag.

I rapporten pekas också fyra trender ut som drivande i den negativa utvecklingen:
* Ökning av plastanvändning per capita som underlättas av att nytillverkad snarare än återvunnen plast är det billigaste att producera.
* Att det tillverkas mycket plast som inte går att återvinna.
* Ökning av plastkonsumtion i länder där det saknas ett fungerande återvinnings- eller avfallssystem.
* Ökad befolkning globalt

I rapporten slår man också fast att dagens åtgärder, av vilka många sker på företagsnivå, nationell nivå eller till exempel genom direktiv i EU eller liknande samarbeten, är otillräckliga för att bromsa utvecklingen. Om alla initiativ implementeras till 2040 kan läckaget av plast bli 7 procent mindre än om inget görs. Men det betyder att ökningen fortfarande blir cirka 147 procent till 2040. Så mycket mer behöver göras.

”Situationen är helt ohållbar och gör vi inget åt det här, kommer haven att svämma över av plast inom två decennier. Det som görs i dag är inte tillräckligt och vi har inte tid att vänta”, säger Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent.

Rapporten pekar på att det finns en potential att minska plastflödet till haven med upp till 80 procent med dagens tekniker, om alla åtgärder genomförs så snart det går.

”Ett stort problem är att plastavfallet inte har något vidare värde. Det är billigare att producera ny plast av fossila råvaror än att ta hand om det vi redan har producerat. Det är inte hållbart alls och det leder till en ökad nedskräpning”, säger Johanna Ragnartz.

Med avstamp i rapportens slutsatser tar nu Håll Sverige Rent initiativ till ett seminarium om situationen med plast i haven. I formen av ett digitalt seminarium, som äger rum den 4 september 2020, vill organisationen samla aktörer, som på något sätt påverkar flödet av plast i samhället för att lyfta problem och lösningar som vi i Sverige upplever och kan påverka.

”Sverige har världsledande metoder för att stoppa läckaget av plast, men även här hamnar enorma mängder i naturen och i haven. Men jag vet att vi tillsammans med myndigheter, företag, politiker och andra aktörer kan ta en ledarroll i arbetet för att stoppa nedskräpningen av våra gemensamma hav”, säger Johanna Ragnartz.

Fakta om Håll Sverige Rents digitala seminarium
Anordnas digitalt den 4 september 2020 kl. 10:00-11:00.
Julia Koskella, associate på Systemiq Ltd, ger en halvtimmes presentation av slutsatserna i rapporten Breaking the plastic wave.
Till seminariet kommer Håll Sverige Rent att bjuda in nyckelpersoner i samhället att ta del av rapportens slutsatser och samtala om hur aktörer i Sverige kan agera för att minska nedskräpningen av plast i haven.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Lignin Industrier säkrar tjugofem miljoner kronor i nyemission

Svenska greentech-företaget Lignin Industries tar in 25 miljoner kronor i en nyemission och fortsätter sin satsning på produktion av biobaserad plast med lignin som råvara skriver Nordisk Bioplastförening.
lignin-emission-utvald

Spendrups satsar på sträckfilm med trettio procent PCR

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till trettio procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.
mynewsdesk-spendrupsx

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x