Svenska företag påverkas av ny tysk förpackningslag

PUBLICERAD: 9 augusti 2017
UPPDATERAD: 25 januari

Svenska företag

Svenska företag som exporterar förpackade varor till Tyskland berörs av den nya förpackningslagstiftningen som nyligen har beslutats om av det tyska parlamentet. Bland annat behöver företagen registrera sig och lämna in uppgifter om förpackningsmängder till en nyinrättad myndighet. Det skriver Tysk-Svenska Handelskammaren i ett pressmeddelande.

Den nya tyska förpackningslagen (Verpackungsgesetz) har nu passerat det tyska förbundsrådet och kommer därmed att träda i kraft den 1 januari 2019. De olika återvinningssystemen i Tyskland måste nu bland annat uppnå betydligt högre återvinningskvoter för de olika typer av förpackningar, som licensieras och samlas in. Målet är en kvot på minst 63 procent för plastförpackningar och 90 procent för förpackningar av metall, glas och papper från år 2022.

Införandet av en central myndighet kallad ”Zentrale Stelle” är en annan nyhet med lagstiftningen, som medför nya krav för företagen. Samtliga företag, som avsätter förpackningar på den tyska marknaden, kommer att behöva registrera sig hos den nya myndigheten, vilket inte varit nödvändigt tidigare.

Företag, som överskrider mängder om 80 ton glas, 50 ton papper/papp/kartong eller 30 ton lättförpackningar (plast, laminat, vitplåt eller aluminium) under ett år, kommer att behöva lämna in en så kallad ”Vollständigkeitserklärung” (fullständighetsförklaring) till Zentrale Stelle. Detta föregås av att en revision först måste genomföras och att en revisor granskar och därefter genom en elektronisk signatur bekräftar mängderna, som har avsatts av företaget under året.

Viktigt att nämna är att även företag, som understiger nämnda mängder, kan tvingas lämna uppgifter till Zentrale Stelle vid förfrågan!

Generellt kommer Zentrale Stelle även att verka för att kontrollera och se över de olika återvinningssystemen i Tyskland, för att se till att konkurrens sker på lika villkor och för att säkerställa en balans på marknaden. Man vill även ytterligare strama åt och fånga upp de företag, som på ett ofullständigt sätt eller inte alls uppfyller sina förpliktelser inom förpackningsåtervinning enligt lagstiftningen.

Tysk-Svenska Handelskammaren skriver i pressmeddelandet att åsikterna kring Zentrale Stelle går isär och vissa menar att det finns en risk att det förvandlas till en allt för stor administrativ myndighet, medan andra menar att det kommer att bidra till en bättre och effektivare uppföljning av lagstiftningen och mer lika villkor på marknaden.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Fler smarta och intelligenta förpackningar

Del två av rapporten från  AIPIAs, Active & Intelligent Packaging Industry Association, konferens och utställning i Amsterdam.
AIPIA overzichtx

Gaia Biomaterial gjorde ölmuggarna på F1-finalen komposterbara

Vid F1-finalen i Abu Dhabi nyligen stod Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterials för en unik del av evenemangets hållbarhetssatsning.
GAIAxx

AIPIA etablerar One-stop shop för Smart Food Chain

Det fanns många nyheter på AIPIA, Active & Intelligent Packaging Industry Associations, tolfte konferens i Amsterdam nyligen. Packnews rapporterar.
AIPIA overzichtx

LEGO ersätter plastpåsar med papperspåsar

Hos LEGO pågår arbetet med att ersätta plastpåsar i förpackningar med pappersbaserade. Ett jobb som varit omfattande.
LEGOx