Stora Enso planerar för utökad produktion av konsumentkartong

PUBLICERAD: 23 februari 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Stora Enso inleder en förstudie och planerar för ytterligare produktion av förpackningskartong vid sitt bruk i finska Uleåborg. (Bild Stora Enso)|”Vi har stark efterfrågan från kunder som vill ersätta plast i förpackningar”, säger Hannu Kasurinen. (Bild Stora Enso)

Stora Enso har inlett en förstudie om utökad produktion av förpackningskartong vid bolagets bruk i finska Uleåborg. Planerna avser möjligheten att konvertera en inaktiv pappersmaskin vid bruket till högvolymproduktion av kartong till förnybara konsumentförpackningar.

Stora Enso skriver att den potentiella investeringen i Uleåborg skulle innebära tillverkning av högkvalitativa förpackningsprodukter med lågt koldioxidutsläpp för frysta och kylda livsmedel och drycker, samt andra produkter som läkemedel och kosmetika. Förstudien kommer även att analysera hur konverteringen kan bidra till Stora Ensos vetenskapligt baserade mål för verksamhetens koldioxidutsläpp.

”Vi har stark efterfrågan från kunder som vill ersätta plast i förpackningar”, säger Hannu Kasurinen. (Bild Stora Enso)

”Investeringen skulle möta den starka efterfrågan från kunder som vill ersätta plast i förpackningar. I studien kommer vi att utvärdera lönsamheten kring den eventuella konverteringen, samt hur vi kan optimera synergieffekterna med den befintliga produktionen för att  skapa en modern jätteanläggning i Uleåborg. Utöver en stark efterfrågan kan vi förlita oss på erfarna medarbetare och lärdomar från den första framgångsrika konverteringen i Uleåborg, där vi uppnått lönsamhet snabbare än tidsplanen”, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials inom Stora Enso.

När produktionen når sin fulla kapacitet kan försäljningsintäkterna för konverteringen stegvis nå en årlig nivå på 800 miljoner euro (ca 8,5 miljarder kronor). Investeringskostnaderna beräknas till 900–1.000 miljoner euro (ca 9,55 – 10,62 miljarder kronor) under tidsperioden 2023–2026. I investeringen inkluderas konverteringen av pappersmaskinen och en arkningsanläggning samt investeringar i massavedshanteringen, i produktionsanläggningen för blekt kemitermomekanisk massa (BCTMP), i sodapannan för biomassa och i spillvattenanläggningen.

Ökningen i förbrukningen av trämassa i Uleåborg skulle uppgå till cirka en miljon kubikmeter genom nyttjande av de volymer som frigörs efter stängningen av anläggningen i Veitsiluoto. Genom investeringen räknar man med att kunna anställa 150–200 nya medarbetare vilket inkluderar logistik och underhåll. I investeringen används egen kemisk massa, vilket innebär en nettominskning på 300.000 ton av Stora Ensos totala exponering för marknadsmassa.

Den planerade årliga kapaciteten för den konverterade maskinen uppges till 750.000 ton falskartong (FBB), bestruken oblekt kraftkartong (CUK) och linerkartongkvaliteter.

N.B.: Stora Enso startade i början av 2021 produktion av förpackningskartong, mm vid en konverterad pappersmaskin i bruket i Uleåborg. (Läs HÄR!) En andra pappersmaskin vid bruket är sedan en tid inaktiv, men nu undersöker alltså Stora Enso möjligheten att konvertera även denna pappersmaskin till produktion av konsumentkartong, vilket skulle innebära en kraftig ökning av Stora Enso produktionskapacitet av kartong till förnybara konsumentförpackningar.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front