Stora Enso planerar att sälja fyra bruk varav två i Sverige

PUBLICERAD: 29 mars 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Hylte bruk i Halland är ett av fyra pappersbruk, som Stora Enso nu vill avyttra. (Bild Stora Enso)|Vad ska hända med Stora Ensos tillverkning av torrformade fiberförpackningar i Hylte? Det framgår inte av dagens pressmeddelande… (Bild Stora Enso)|Även Stora Ensos pappersbruk i Nymölla, vid Hanöbukten, öster om Kristianstad, ska säljas enligt Stora Ensos planer. (Bild Stora Enso)|”Vi ska öka fokus på våra strategiska tillväxtområden”, säger VD och koncernchef Annica Bresky. (Bild Stora Enso)

Stora Enso meddelar att man har för avsikt att sälja fyra pappersbruk – däribland Hylte och Nymölla i Sverige – och fokusera på sina strategiska tillväxtområden, bland annat förpackningar och biomaterial.

Även Stora Ensos pappersbruk i Nymölla, vid Hanöbukten, öster om Kristianstad, ska säljas enligt Stora Ensos planer. (Bild Stora Enso)

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att man har inlett en process för att möjliggöra försäljning av fyra produktionsanläggningar för papper. De aktuella anläggningarna är Anjala i Finland, Hylte och Nymölla i Sverige samt Maxau i Tyskland. Samtliga bruk betecknas av Stora Enso som högkvalitativa anläggningar för pappers- och massaproduktion med stark infrastruktur och kvalificerad och erfaren personal.

Stora Enso uppger att i linje med bolagets strategi är papper inte ett strategiskt tillväxtområde för koncernen. Avsikten med försäljningen är att i linje med koncernens strategi fokusera på den långsiktiga tillväxtpotentialen för förnybara produkter inom förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial.

”Vi ska öka fokus på våra strategiska tillväxtområden”, säger VD och koncernchef Annica Bresky. (Bild Stora Enso)

”Genom att avyttra en majoritet av våra papperstillgångar kan vi öka fokus på våra definierade strategiska tillväxtområden: förnybara förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial. Vid utvärdering av potentiella avyttringar eftersträvar vi ett nytt ägande som möjliggör en långsiktigt hållbar framtid, både för anläggningarna och människorna som arbetar där”, säger Annica Bresky, VD och koncernchef Stora Enso.

De fyra anläggningarna är föremål för försäljning i en eller flera transaktioner. Stora Enso har inte åtagit sig någon tidsfrist för när avyttringen ska vara avslutad. Den påbörjade försäljningsprocessen har ingen omedelbar effekt på Stora Ensos pappersverksamhet, som fortsätter att betjäna sina respektive kunder. Stora Ensos anläggning i Langerbrugge i Belgien kommer att vara kvar inom koncernen.

Stora Enso har för närvarande fem produktionsanläggningar för papper vilka stöds av funktioner inom divisionen för försäljning, ledning och administration. Totalt sysselsätter divisionen Paper cirka 2.200 anställda. År 2021 uppgick Paper-divisionens omsättning till 1.703 miljoner euro (cirka 17,7 miljarder kronor)

Vad ska nu hända med tillverkningen av torrformade fiberförpackningar i Hylte? (Bild Stora Enso)

N.B.: I halländska Hylte Bruk har Stora Enso sedan några år startat, byggt upp och kraftigt investerat i utveckling och produktion av plastfria formpressade fiberprodukter (förpackningar, mm) under varumärket PureFiberTM by Stora Enso. Så sent som i början av februari i år meddelade Stora Enso till exempel att man avser att fördubbla produktionskapaciteten i Europa av formade fiberprodukter genom att investera 83,6 miljoner kronor i nya maskiner i Hylte Bruk (läs HÄR!)
Av dagens pressmeddelande om planerad försäljning av fyra pappersbruk, däribland Hylte bruk i Småland, framgår inte vad som ska hända med PureFiber-tillverkningen i Hylte! Packnews.se återkommer i frågan så snart vi vet besked – men med tanke på att Stora Enso säger sig vilja satsa på bland annat förnybara förpackningar, så kan man förmoda att PureFiber-konceptet ska finnas kvar inom koncernen, antingen som en fristående del i Hylte eller kanske flyttas till någon annan Stora Enso-anläggning..?

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Danska All Creative vill vinna i Packnorth Award 2024

Det danska företaget All Creative A/S som är mest känt för sina pappers- och kartonglösningar för förpackningar, POS och Display, är stolta. Så stolta att de har skickat in den 3D-julkalender de tagit fram för Bornholms Karamel Kompagniet till förpackningstävlingen Packnorth Awards 2024.
AllCreative_02x

Snopet för Mondi, det blev IP som köper DS Smith

International Paper och DS Smith meddelade har nått en överenskommelse om villkoren för en affär där IP köper DS Smith.
alexander-grey-8lnbXtxFGZw-unsplashx

Konsumenterna katalysatorn bakom nya hållbara förpackningslösningar

Det är vi konsumenter som driver på utvecklingen av nya, hållbara, förpackningar och plastförpackningar är illa ute enligt en undersökning av Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Jonas Hellström – med variation som inspiration

Jonas Hellström har jobbat inom den grafiska branschen i över 20 år. Efter sin examen i grafisk design och illustration från Forsbergs har han bland annat hunnit med att starta upp byrån Lobby Design samt spendera nio år som design director på Amore. Snart står han på scenen på Inhousedagen i Stockholm.
stillahavetx