Plaståtervinnare misstänks för mångmiljonsvindel

PUBLICERAD: 9 maj 2016
UPPDATERAD: 25 januari

Plastförpackningar ska samlas in och återvinnas enligt producentansvarsförordningen. (OBS! Bilden har inte med det aktuella fallet att göra).

Plaståtervinningsföretaget Swerec AB i Värnamo misstänks ha lämnat vilseledande redovisning till Plastkretsen rörande mängden återvunna plastförpackningar.
Bolaget Plastkretsen har näringslivets uppdrag att organisera återvinning av plastförpackningar i Sverige. En egeninitierad avtalsrevision gav tre kontrakterade tyska anläggningar godkänt, medan man upptäckte att företaget Swerec AB i Värnamo avsiktligt lämnat vilseledande redovisning. Plastkretsens avtal med anläggningen i Värnamo anger en materialåtervinningsnivå på 80 procent av insamlade plastförpackningar. Revisionen indikerar att nivån varit väsentligt mycket lägre – under hälften – en längre tid.

”Det här är mycket allvarligt och vi kommer nu att agera juridiskt mot bolaget. Vi utesluter inte en polisanmälan, men det är ännu för tidigt att avgöra. Revisionen väcker misstanke om bedrägeri, och att anläggningen snålkörts för att tillskansa sig ekonomisk vinst istället för att leverera återvinning enligt avtal. Därför har vi riktat ett krav om ett tresiffrigt miljonbelopp mot bolaget”, säger Magnus Huss, ledamot i Plastkretsens styrelse.

De företag som säljer plastförpackningar i Sverige har ansvar för att samla in och återvinna dessa enligt producentansvarsförordningen. Uppdraget utförs av olika entreprenörer över hela landet och i utlandet och organiseras av Plastkretsen. Tillsammans med Grønt Punkt Norge, som ansvarar för producentansvaret i Norge, har fyra olika anläggningar för återvinning av plastförpackningar upphandlats, varav en är återvinningsföretaget Swerec AB i Värnamo.

”Vårt uppdrag är att plastförpackningarna ska bli till nya produkter och därigenom verka för en cirkulär ekonomi. Vi accepterar naturligtvis inte att våra samarbetsparters medvetet bryter mot ingångna avtal. Därför låter vi våra jurister nu ta processen vidare”, säger Magnus Huss.

Vid den gemensamma avtalsuppföljningen som Plastkretsen och Grønt Punkt Norge genomfört under 2015 uppdagades under hösten allvarliga avvikelser i rapporteringen hos Swerec. Plastkretsen och Grønt Punkt Norge engagerade därför revisionsfirman Ernst & Young för att göra en fördjupad revision av Swerecs verksamhet. Rapporten är ännu inte klar. Förhandsinformationen av revisionen indikerar dock att Swerec över en längre tid avsiktligt har tillhandahållit vilseledande återrapportering rörande sin materialåtervinning.

Förhandsinformationen presenterades vid Plastkretsens extrainsatta styrelsemöte den 29 april. Styrelsen bedömer innehållet i förhandsinformationen som ett grovt avsteg från avtalet och ledamöterna beslutade att vidta juridiska åtgärder. Totalt rör det sig om ett tresiffrigt miljonbelopp i kronor.
—————————————
Plastkretsen (PK) AB organiserar återvinning av plastförpackningar i Sverige genom att uppdra åt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) att samla in dessa från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter, som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. 

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x

Nordvalls Etikett ingår partnerskap med utländska producenter

Nordvalls Etikett AB har slutit ett samarbetsavtal med holländska Geostick och franska Stratus Packaging. Bakgrunden till samarbetet är att bibehålla och stärka gemensamma marknadsandelar på en kraftigt konkurrensutsatt marknad.
Vid frågor om bilden, skriv till: christian.andersson@apeloga.se

Majoritet av konsumenter prioriterar inte återanvändbara förpackningar

Det globala konsultföretaget PA Consulting (PA), med basen i Storbritannien, genomförde nyligen en enkät bland fyratusen konsumenter i Storbritannien och USA. Den avslöjade nya insikter om konsumenternas attityder till förpackningar i snabbrestaurangsbranschen.
Reusable cup