Nedskräpningen i hela Sverige ska nu mätas för första gången

PUBLICERAD: 8 januari 2020
UPPDATERAD: 25 januari

”Vi är väldigt glada att regeringen har beslutat sig för att göra en mätning av nedskräpningen i hela landet”, säger Johanna Ragnartz, VD för Håll Sverige Rent. (Bild Håll Sverige Rent)

Regeringen har beslutat att det ska göras en mätning av nedskräpningen i hela Sverige under 2020. Det blir första gången man kommer att kunna säga hur nedskräpningssituationen ser ut i Sverige som helhet och mätningen förväntas ge helt nya möjligheter att motarbeta problemet med nedskräpning.

”Det här är något som vi inom stiftelsen Håll Sverige Rent har arbetat för länge”, säger Johanna Ragnartz, VD för Håll Sverige Rent.

I ett regleringsbrev till Naturvårdsverket ger regeringen verket i uppdrag att genomföra en nationell skräpmätning under 2020. Det är ett led i att följa upp de EU-direktiv om engångsplast, som just nu utreds på Miljödepartementet. Man behöver kunna sätta mål och utvärdera hur nedskräpningen ökar eller minskar i ett flertal olika miljöer i samhället, från städer till landsbygd.

”Vi har länge sett behovet av en nationell kontinuerlig mätning av nedskräpningen. Vi är väldigt glada att regeringen har sett behovet och beslutat sig för att göra en mätning 2020”, säger Johanna Ragnartz.

Håll Sverige Rent vill att mätningarna blir regelbundet återkommande. Håll Sverige Rent har arbetat med skräpmätningar under lång tid och har en etablerad metod framtagen ihop med Statistiska Centralbyrån. I den tas representativa urval fram för olika miljöer, som städer, mindre orter, parker och längs vägar.

”Vår metod har visat sig pålitlig under lång tid och vi är redo för att skala upp till nationella mätningar”, säger Johanna Ragnartz.

Under år 2019 valde ett 30-tal svenska kommuner att mäta nedskräpningen i de egna kommunerna, men med en nationell mätning får man dessutom en bra bild av hur läget ser ut på riksnivå och kan avgöra om nedskräpningen minskar eller ökar i landet som helhet. En nationell mätning ger också kommunerna möjligheter att jämföra sina mätningar mot rikssiffror.

”Det är otroligt positivt för Sverige att man nu börjar mäta nedskräpningen på stor skala nationellt. Det ger oss möjligheter att motarbeta nedskräpningen på ett helt annat sätt än tidigare. För att stoppa nedskräpningen behöver vi långsiktighet. En nollmätning 2020 behöver följas upp regelbundet för att vi ska kunna se vilken effekt olika insatser har”, kommenterar Johanna Ragnartz.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax