Låsningen till fossil plast försvårar hållbar utveckling

PUBLICERAD: 18 oktober 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Plastindustrin låsning till fossila råvaror försvårar omställningen till ett hållbart system, enligt kunskapsöversikten från Lunds universitet, Svenska Miljöinstitutet och Cambridge University. (Bild PxHere. Bilden är ett montage)|Fredric Bauer är biträdande universitetslektor vid Miljö- och energisystem vid Lunds universitet. (Bild Lunds universitet)

Plastindustrin är i alla led knuten till fossila råvaror, med stor miljöpåverkan och växande koldioxidutsläpp som följd och denna låsning försvårar också omställningen till ett hållbart system. Det visar en ny kunskapsöversikt från Lunds universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och University of Cambridge.

Fredric Bauer är biträdande universitetslektor vid Miljö- och energisystem vid Lunds universitet. (Bild Lunds universitet)

”Trots detta kommer politiker och industri ändå mest med ensidiga initiativ. Men med rätt insatser kan plastsystemet bli hållbart. Vår översikt visar hur starkt plasten är låst till fossila resurser som olja och gas genom hela livscykeln. Vi måste bli mycket mer medvetna om dessa kopplingar om vi ska kunna göra förändringar”, säger Fredric Bauer, som är biträdande universitetslektor vid Miljö- och energisystem vid Lunds university.

Tillsammans med kolleger från Lunds universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och University of Cambridge, har Fredric Bauer identifierat faktorer som skapar fossila inlåsningar, eller barriärer, inom alla steg i plastens globala värdekedja. Inlåsningarna har uppkommit på grund av den tröghet som finns inom, och skapas av, stora fossilbränslebaserade energisystem. I kombination med en stark ovilja hos många företag att lägga om sin verksamhet hämmas utvecklingen av alternativa energitekniker, hållbara system och ökad användning av förnybara råvaror.

Inlåsningar i plastens globala värdekedja indelat per område:

* Produktion
Infrastruktur, produktionsteknik och materialflöden baseras på fossila råvaror, där processer och system är integrerade för att använda fossila bränslen. I många fall är det samma, eller tätt sammankopplade fabriker, som både processar olja och gas, som producerar plast. Det är en utmaning att ställa om produktionen till att använda förnybara råvaror, speciellt vad gäller användningen av gas (framförallt etan från fracking i USA) som används av många av de industrier som har byggts upp på senare år. Samma teknik kan inte användas för förnybar råvara.

* Användning
En ständigt växande efterfrågan på plast – till rätt pris. Den billiga fossilbaserade plasten, i kombination med materialets nästan oändliga funktionella egenskaper, slår ut alternativa material. Samhällen har lärt sig använda plast som engångsmaterial inom näthandeln, takeway-industrin och livsmedelsbranschen. Plast tränger ut andra textilmaterial som bomull och ull, där polyester står för mer än hälften av den globala fiberproduktionen. Konsumenterna i sin tur förväntar sig att plasten ska bete sig, och se ut på, ett visst sätt.

* Avfallshantering
Majoriteten av det globala plastavfallet läggs på deponier eller okontrollerade soptippar, något som leder till plastläckage i miljön. I västvärlden har förbränningen av plast ökat, men det leder till koldioxidutsläpp. Trots att återvinning är viktigt för att skapa mer cirkulära system, återvinns mindre än tio procent globalt. Den illegala handeln med plastavfallet har ökat efter att länder som Kina begränsat importen av plastavfall för återvinning.

Tre vägar framåt för plasten
enligt STEPS

Smart användning handlar om att minska användningen av onödig plast, använda rätt plast för rätt ändamål och ersätta plast med mer resurseffektiva material när det är lämpligt. 
Förnybara råvaror handlar om att minska mängden plast som är gjord av fossil råvara och istället använda förnybar råvara som exempelvis stärkelse, socker, cellulosa eller i vissa fall koldioxid.
Cirkulära system syftar till att gå från en linjär och kortlivad användning av plast till mer cirkulära processer där plasten stannar kvar i systemet genom återanvändning och återvinning.
Fakta om plastinvesteringar och utsläpp: 

Under perioden 2010 till 2019 investerades 221 miljarder euro enbart i USA för att expandera produktionen av plast och andra kemikalier, till stor del driven av skiffergasproduktion. I Kina uppgick investeringar i kemikalieindustrin till 748 miljarder euro under samma period. Investeringar som kan nyttjas i decennier framöver. Produktion och konsumtion av plast ligger bakom utsläpp av nästan 2.000 miljoner ton CO2-ekvivalenter, motsvarande fyra procent av världens utsläpp av växthusgaser.

* Industriell organisation
Plast-och kemiindustrin är integrerad och kontrollerar hela värdekedjan inom plastproduktionen. Det finns existerande egenintressen och historiskt starka kopplingar mellan bolag som utvinner olja och gas och plastproducenter. Det finns också en ovilja mot att tänka nytt, och en dominans av marknadslogik för fossilbaserad plastproduktion. Det pågår stora investeringar för att expandera produktionen av fossilbaserad plast och andra kemikalier, som kan nyttjas i decennier framöver.

* Policy och styrning
Styrningen av plastproduktion- och användning har varit historiskt fragmenterad och svag eftersom plast används inom många sektorer. Det gör att regleringar spänner olika politiska områden. Det finns stora statliga intressen i plast-och kemiindustrin, och en för stor tilltro till självreglering på marknaden. Vidare pågår lobbyingverksamhet för att mildra olika interventioner. Förbud mot engångsplastprodukter, restriktioner för export av plastavfall, och ett fokus på cirkulära system är dock faktorer som kan bidra till att göra plastsystemet mer hållbart.

Tre vägar framåt för plasten

Fredric Bauer anser ändå att möjligheterna för att bryta plastens starka fossilberoende, och göra plastsystemet hållbart, är goda – om olika samhällssektorer samarbetar. Förändring kan åstadkommas genom att koncentrera insatser inom tre olika områden: smart användning, förnybara råvaror och cirkulära system. Dessa tre vägar identifierades redan 2018 inom forskningsprogrammet STEPS, (Sustainable Plastics and Transition Pathways), som leds av Lunds universitet (se faktaruta).

”Plast är ett otroligt komplext område. Men med tydliga mål, bättre kunskap om vad som hämmar omställningen, och en starkare styrning på sikt, kan vi förhoppningsvis vända utvecklingen”, avslutar Fredric Bauer.

Forskningsartikeln ”Plastics and climate change—Breaking carbon lock-ins through three mitigation pathways” (Publicerad i tidskriften One Earth) kan laddas ner HÄR!

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Klockan tickar för förpackningsföretag om man ska klara EUDR till årsskiftet

Nedräkningen fortsätter mot den 30 december 2024, då de flesta företag baserade i EU eller som levererar varor till EU måste följa EU:s nya avskogningsförordning (EUDR). Det kommer att ställa stora krav på till exempel tillverkare av papper, kartong och förpackningar.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx