Idel omval av styrelseledamöter på BillerudKorsnäs årsstämma

PUBLICERAD: 10 maj 2016
UPPDATERAD: 25 januari

Lennart Holm omvaldes som styrelseordförande i BillerudKorsnäs. (Bild: BillerudKorsnäs)|Michael M.F. Kaufmann omvaldes som styrelsens vice ordförande. (Bild: BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs har hållit årsstämma i bolagets huvudkontor i Solna och det blev en odramatisk historia, eftersom stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.
Sålunda beslutade årsstämman att omvälja samtliga styrelseledamöter, vilket innebär att styrelsen består av följande personer: Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Mikael Hellberg, Jan Homan, Lennart Holm, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann och Kristina Schauman.

Årsstämman beslutade även att omvälja Lennart Holm till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann till styrelsens vice ordförande. 

Årsstämman fastställde även årsredovisningen för 2015 och beslutade att en utdelning om 4:25 kronor per aktie ska lämnas till aktieägarna. Avstämningsdagen fastställdes till den 12 maj 2016 och utbetalningen beräknas ske den 17 maj 2016. 

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB, som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Ingrid Hornberg Romàn kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att årsstämman vidare beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram med en liknande struktur, som de program, som antagits vid tidigare årsstämmor, (”LTIP 2016”) för upp till 100 ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner och talanger inom BillerudKorsnäs-koncernen. 
För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman att vederlagsfri överlåtelse av högst 305.202 BillerudKorsnäs-aktier i eget innehav får ske till deltagarna i LTIP 2016 efter intjänandeperiodens utgång år 2019.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Lignin Industrier säkrar tjugofem miljoner kronor i nyemission

Svenska greentech-företaget Lignin Industries tar in 25 miljoner kronor i en nyemission och fortsätter sin satsning på produktion av biobaserad plast med lignin som råvara skriver Nordisk Bioplastförening.
lignin-emission-utvald

Spendrups satsar på sträckfilm med trettio procent PCR

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till trettio procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.
mynewsdesk-spendrupsx

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x