Grön energi från restvärme och avverkningsrester

PUBLICERAD: 9 december 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Andreas Elgesjö (t.v.) och Johan Djurberg framför förnybart biobränsle i form av flis

Stora Enso och Borlänge Energi har sedan 1980-talet haft ett samarbete inom fjärrvärmeförsörjningen genom återvinning av restvärme. Samarbetet har utvecklats och utökats genom åren och sedan ett år tillbaka omfattar samarbetet även Falun tack vare den fjärrvärmeledning som Borlänge Energi och Falu Energi och Vatten har byggt.

Genom sammankopplingen kan värme produceras, där det för stunden är effektivast och värme kan skickas mellan Falun och Borlänge, vilket även innebär en minimering av fossila bränslen. Samarbetet innebär också att man kan senarelägga nyinvesteringar i värmeproduktion och i stället utnyttja de resurser, som redan finns inom Falu-Borlängeregionen.

”Stora Enso och skogsindustrin har unika möjligheter till att bidra och gå före vad gäller omställning till ett fossilfritt och uthålligt Sverige. Årligen förser Kvarnsvedens bruk det regionala fjärrvärmenätet med 240.000 MWh, motsvarande uppvärmningen av fler än 15.000 moderna villor per år. Vårt mål är att sänka våra koldioxidutsläpp och då är det viktigt att aktivt arbeta med energieffektivisering och tillvarata den eventuella överskottsenergi som finns. Det utökade fjärrvärmenätet ger oss bättre möjligheter att öka uttaget av industriell restvärme och vi är stolta över vårt bidrag av förnybar energi”, säger Andreas Elgesjö, ansvarig för Energi/Miljö/Renseri/Sliperi på Stora Enso Kvarnsveden.

Under hela året producerar Stora Enso Kvarnsveden energi till fjärrvärmenätet och under vintertid så står bruket för en stor del av fjärrvärmenätets behov av värme. Värmen från Kvarnsveden kommer dels från återvunnen energi i processen, men vintertid framförallt från lokala skogsråvaror. Stora Enso Bioenergi, helägt dotterbolag till Stora Enso Skog, försörjer Kvarnsveden med biprodukter från skogsavverkningar och andra skogsindustrier. Kvaliteten på bränslet är viktig både för kunden och leverantören för att minimera kostnader och påverkan på miljön.

”Stora Enso är både producent och konsument av biobränsle, ett energislag som blir allt viktigare för oss. Biobränslet är förnybart och koldioxidneutralt. Skogen och skogsindustrin är en del av lösningen på klimatproblemen och vi kan bidra till samhällets behov av förnybar energi. Förutom till Kvarnsveden levererar Stora Enso Bioenergi årligen 4,8 TWh förnybart biobränsle till andra interna Stora Enso-industrier och till externa fjärrvärmeproducenter”, säger Johan Djurberg, försörjningsområdeschef, Stora Enso Bioenergi.

Stora Enso Kvarnsveden har i flera år investerat i bioenergi och frigjort pannkapacitet genom ökad värmeåtervinning i bruket. Den högeffektiva flerbränslepannan använder i huvudsak återvunnen bark och slam från anläggningen tillsammans med biprodukter från skogsbruket för såväl värme som elproduktion. Fjärrvärmeförbindelsen till Borlänges fjärrvärmenät har varit i drift sedan 1983 och från och med vintern 2014/15 finns även Falun med i ett nytt sammankopplat fjärrvärmenät.

Liknande lösningar för leverans av fjärrvärme finns på flera av Stora Ensos anläggningar i Europa, exempelvis: Ala Sågverk, Hylte, Skoghall, Skutskär och Nymölla i Sverige, Oulu, Heinola, Varkaus och Veitsiluto i Finland samt Langerbrugge i Belgien.

Värmeleveranserna från dessa anläggningar ersätter ofta fossilbaserade bränslen och bidrar till att nå EU:s målsättning att minska klimatpåverkan genom att reducera kolidoxidutsläppen. Totalt har Stora Enso i sina egna svenska anläggningar reducerat den fossila koldioxid-emissionen med drygt 75 procent sedan 2005, vilket överstiger den europeiska målsättningen om en reduktion med 20 procent fram till 2020 (Europa 2020-strategin).

Fakta:
Skogsbränslet, som levereras till Kvarnsveden, består ursprungligen av grot (grenar och toppar), en restprodukt vid skogsavverkningar. Riset flisas före det transporteras till bruket. All flis kommer från närområdet inom en radie på 100 km från Kvarnsveden och skapar värdefull sysselsättning både för egna anställda, lokala maskinentreprenörer och transportföretag.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x