Efter Black Friday: Kraftig ökning av förpackningsavfall

PUBLICERAD: 25 november 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Mängden använda och tomma förpackningar ökar markant i samband med Black Week och Black Friday. (Bild FTI)|”Varje förpackning som lämnas till återvinning gör skillnad”, säger Malin Ryding. (Bild FTI)|FTI ansvarar idag för cirka 5.000 återvinningsstationer runt omkring i landet, men från 1 januari 2024 går ansvaret över till kommunerna. (Bild FTI)

Black Week och Black Friday innebär inte bara att vi handlar mycket prylar – det genereras också tusentals extra ton med använda förpackningar!

Enligt Förpackningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för att samla in förpackningar för återvinning, väntas perioden efter Black Week och Black Friday innebära att 13.500 ton med använda förpackningar lämnas till återvinning. Det motsvarar en ökning med 2.000 ton jämfört med det normala flödet.

”Varje förpackning som lämnas till återvinning gör skillnad”, säger Malin Ryding. (Bild FTI)

”Vanligtvis ser vi en brant ökning av insamlade volymer med start från Black Friday till efter julhelgerna. I år har vi ett annat samhällsekonomiskt läge, som kan komma att påverka hushållens konsumtionsmönster. Men oavsett om man har fyndat på Black Friday eller e-handlat från second hand, så vill vi uppmana konsumenterna att lämna alla sina tomma förpackningar till återvinning. Då bidrar man till ett mer cirkulärt samhälle. Varje förpackning, som lämnas till återvinning, spelar roll och gör skillnad på riktigt”, säger Malin Ryding, kommunikationschef på FTI.

De ökade förpackningsvolymerna som följer efter Black Week och Black Friday innebär att vissa återvinningsstationer behöver tömmas mer än tidigare. Redan idag finns stationer där vissa behållare töms flera gånger om dagen. Planeringen inför perioden börjar redan i augusti för att utöka och optimera tömningar. FTI sätter dessutom upp beredskap för att göra extra utryckningar om det skulle visa sig behövas.

FTI ansvarar idag för cirka 5.000 återvinningsstationer runt om i landet, men från 1 januari 2024 går ansvaret över till kommunerna. (Bild FTI)

FTI ansvarar idag för cirka 5.000 återvinningsstationer runt omkring i landet och sammantaget ser FTI över och justerar omkring 10.000 scheman för plast- och pappersförpackningar under perioden.

”Vi planerar långt i förväg och arbetar intensivt för att insamlingen ska fungera så bra som möjligt under den här perioden. Men det är enorma flöden som väntar och vi vill passa på att uppmana alla konsumenter att hjälpa till genom att tömma, platta till och vika ihop förpackningarna, innan de lämnas till återvinning. Det är en liten åtgärd, som gör stor skillnad och innebär att fler kan få plats med mer i behållarna”, säger Malin Ryding.

I syfte att öka återvinningen av hushållens förpackningar har regeringen beslutat att insamlingsansvaret ska gå över till kommunerna från den 1 januari 2024 och att fastighetsnära insamling i nära eller direkt anslutning till landets alla hushåll ska vara införd från den 1 januari 2027.

”Inför den kommande ansvarsövergången kommer vi att dela med oss av vår erfarenhet och gedigna expertis till kommunerna, med målet att det ska bli en smidig övergång utan betydande samhällspåverkan. Vår erfarenhet visar att behovet av återvinningsstationer eller liknande insamlingsplatser kommer att finnas kvar även efter att den fastighetsnära insamlingen är fullt utbyggd. Det är perioden efter Black Friday ett tydligt exempel på, de volymer som kommer in under kort tid är enorma, och det är viktigt att planera för det. Tillsammans kan vi göra stor skillnad och öka återvinningen i Sverige”, avslutar Malin Ryding.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}