Effekter av plastpåseskatten: mindre plast – mer papper…

PUBLICERAD: 30 mars 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Effekterna av skatten på tunna plastbärkassar, som infördes i maj 2020, är tydliga: försäljningen av pappersbärkassar har ökat kraftigt medan försäljningen av plastbärkassar gått ner. (Bild Axfood)|Tabell som visar försäljningsförändring av plast- respektive pappersbärkassar i 43 undersökta ICA- och Willys-butiker. Plastbärkassar = blå färg, pappersbärkassar = röd färg. (Tabell Naturvårdsverket)

Naturvårdsverket har undersökt försäljningseffekterna på skatten på tunna plastbärkassar, som infördes i maj 2020. Effekterna är tydliga: mängden sålda plastbärkassar har minskat – medan mängden papperskassar ökat kraftigt! Dessutom har försäljningen av speciella avfallspåsar i plast på rulle ökat betydligt…

Utvärderingen av försäljningseffekterna av plastpåseskatten har gjorts av SMED (Svenska Miljöemissionsdata) på uppdrag av Naturvårdsverket och resultatet visar att skatten hade en tydlig effekt i minskad försäljning av plastpåsar och en kraftigt ökad försäljning av papperskassar.

Naturvårdsverket skriver att styrkan i effekten kan utryckas som ”83 procent färre plastpåsar per krona av butiksomsättning”. Analysen visar även att konsumenternas preferens till att köpa papperskassar ökade markant vid införandet av plastpåseskatten, som innebar att priset för plastbärkassar i de flesta fall ökade från cirka tre kronor till ca sju kronor. Resultatet gäller enbart för de 43 ICA– och Willys-butiker som utgjorde dataunderlaget.

Tabell som visar försäljningsförändring av plast- respektive pappersbärkassar i 43 undersökta ICA- och Willys-butiker. Plastbärkassar = blå färg, pappersbärkassar = röd färg. (Tabell Naturvårdsverket)

Dessutom lät projektet Sifo-Kantar göra en undersökning i februari 2022 hos ett representativt urval av den svenska befolkningen kring eventuell användning av medhavd bärkasse vid matinköp. 9 av 10 personer uppgav i denna undersökning att de alltid eller oftast har med sig en egen kasse, när de handlar i mataffären. 7 av 10 personer uppgav att de som medhavd kasse använder tygkasse eller annan flergångkasse. (Naturvårdsverket påpekar att det finns ingen jämförbar liknande undersökning utförd före det att plastpåseskatten infördes, varför denna undersökning inte ger något svar på om konsumenterna inställning till att ha med egen kasse vid matinköp har ändrats på grund av plastpåseskatten.)

Naturvårdsverkets årliga redovisning över antalet plastpåsar på den svenska marknaden visade för helåret 2020 en minskning av antal plastpåsar med 25 procent jämfört med året innan. I siffrorna för 2020 ingår fyra månaders försäljning i början av året utan skatt på plastpåsarna – sannolikt är minskningen kraftigare om perioden före skatten skulle jämföras med perioden efter.

De data, som projektet haft tillgång till, indikerar också att försäljningen av papperskassar stigit från att utgöra endast drygt 20 procent av de bärkassar, som säljs, till att utgöra cirka 70 procent. Papperskassarna dominerar nu som alternativ, när konsumenter väljer att köpa en ny engångskasse i mataffären, vilket är omvänt scenario från före skatten.

Försäljningsvolymen av rullar med avfallspåsar i plast steg tydligt i svensk dagligvaruhandel under första kvartalet år 2020. Detta kan ha berott på flera faktorer. En följdeffekt av att färre vanliga plastpåsar kommer med hem från mataffären kan vara att hushållen i ökad utsträckning köper särskilt anpassade plastpåsar för exempelvis avfallshantering.

Du kan läsa/ladda ner hela rapporten om försäljningseffekter av plastbärkassar här.

N.B.: SMED är en förkortning för Svenska Miljöemissionsdata, som är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Snart dags för Drupa – här är de sex största trenderna att hålla ögonen på

Efter åtta års uppehåll kan vi återigen åka till Drupa för att se vad leverantörerna tror att vi behöver. Här hittar du sex tydliga trender att ha koll på i mässhallarna.
dmitry-ratushny-xsGApcVbojU-unsplash

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy