1.100 jobb i fara när Stora Enso planerar stänga två bruk

PUBLICERAD: 20 april 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Vid Kvarnsvedens bruk utanför Borlänge riskerar 440 anställda att mista jobben, om Stora Ensos planer att stänga bruken blir verklighet. (Bild Stora Enso)

Stora Enso planerar att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid bruken Kvarnsveden i Sverige och Veitsiluoto i Finland. Nedläggningarna är planerade att genomföras under tredje kvartalet i år och beröra 670 personer i Finland och 440 personer i Sverige.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att pappersefterfrågan i Europa har minskat i över ett decennium och denna trend har ytterligare accelererat på grund av Corona-pandemin, vilket har lett till förändringar i konsumentbeteenden. Som ett resultat finns det en betydande överkapacitet på den europeiska pappersmarknaden, vilket har orsakat låga prisnivåer och utmanat kostnadskonkurrenskraften för många pappersbruk. Bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto är båda förlustbringande och deras lönsamhet förväntas förbli otillfredsställande även framöver.

”Det här är tunga nyheter för vårt företag och för våra kolleger i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Våra medarbetare på bruken är mycket kompetenta och har gjort sitt yttersta under mycket svåra omständigheter. På den snabbt sjunkande pappersmarknaden måste vi tyvärr justera vår produktionskapacitet för att förbättra konkurrenskraften för vår totala pappersverksamhet. Dessvärre innebär detta nedstängning av olönsamma tillgångar. Som kommunicerat förra året, har vi granskat vår strategi och formar vår verksamhet för snabbare tillväxt och värdeskapande. Vi fokuserar på förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial, där vi ser en stark tillväxtpotential,” säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky.

Vid Kvarnsvedens bruk i Borlänge finns två pappersmaskiner med en sammanlagd årlig kapacitet på 565.000 ton superkalendrerat (SC) tidningspapper och förbättrat tidningspapper, som används för tidningar, magasin, kataloger, bilagor och detaljhandelsreklam. Bruket har också ett integrerat termomekaniskt massabruk för barrved (TMP) med en årlig kapacitet på 900.000 ton. Den planerade stängningen skulle påverka maximalt 440 personer.

Veitsiluoto-bruket i Kemi, Finland, har en total årlig kapacitet på 790.000 ton fördelat på tre pappersmaskiner. Två maskiner tillverkar träfritt obestruket papper (WFU) för kontorsanvändning och en maskin tillverkar bestrukna papperskvaliteter, främst för tidskrifter men även för förpackningstillämpningar. Dessutom har bruket en integrerad kemisk massafabrik (360.000 ton/år), sliperi och en arkningsanläggning. Den planerade stängningen av bruket skulle påverka maximalt 670 personer. Vid Veitsiluoto-bruket finns även ett sågverk – detta är planerat att fortsätta sin verksamhet under divisionen Wood Products och sysselsätta cirka 50 personer.

Stora Enso kommer nu att inleda medbestämmandeförhandlingar med anställda och berörda fackföreningar vid bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto och inga beslut om de planerade nedläggningarna eller dess påverkan på anställda kommer att fattas, förrän de lokala förhandlingarna har avslutats.

”Vi har utvärderat flera alternativ för att förbättra den finansiella situationen för bruken i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Inget av dessa alternativ har emellertid visat sig vara genomförbart för att säkerställa brukens framtida konkurrenskraft. Om ett beslut skulle tas att stänga bruken, kommer vi att ha ett nära samarbete med andra Stora Enso-enheter, kommunerna i Kemi och Borlänge, samt andra intressenter i syfte att stödja ny anställning och utbildning av drabbade medarbetare. Vi skulle också aktivt delta i diskussioner för att hitta alternativa framtida användningsområden för anläggningarna. Under denna processen kommer vi att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt,” säger Kati ter Horst, chef för Stora Ensos pappersdivision.

De planerade nedläggningarna av bruken skulle minska Stora Ensos papperstillverkningskapacitet med 35 procent till 2,6 miljoner ton per år. Stora Ensos pappersförsäljning skulle minska med cirka 600 miljoner euro (drygt sex miljarder kronor) och det operativa rörelseresultatet (EBITDA) förväntas förbättras med cirka 35 miljoner euro årligen. Pappersdivisionens andel av koncernens försäljning skulle efter de planerade nedläggningarna reduceras till att ligga något över 10 procent.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Fler smarta och intelligenta förpackningar

Del två av rapporten från  AIPIAs, Active & Intelligent Packaging Industry Association, konferens och utställning i Amsterdam.
AIPIA overzichtx

Gaia Biomaterial gjorde ölmuggarna på F1-finalen komposterbara

Vid F1-finalen i Abu Dhabi nyligen stod Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterials för en unik del av evenemangets hållbarhetssatsning.
GAIAxx

AIPIA etablerar One-stop shop för Smart Food Chain

Det fanns många nyheter på AIPIA, Active & Intelligent Packaging Industry Associations, tolfte konferens i Amsterdam nyligen. Packnews rapporterar.
AIPIA overzichtx

LEGO ersätter plastpåsar med papperspåsar

Hos LEGO pågår arbetet med att ersätta plastpåsar i förpackningar med pappersbaserade. Ett jobb som varit omfattande.
LEGOx