Alla förpackningsmaterial är bäst, eller vad ska vi tro....?

PUBLICERAD: 20 maj 2020
UPPDATERAD: 25 januari


Vilken nytta har vi av alla marknadsundersökningar som de olika materialgrupperna i förpackningsindustrin låter göra? Blir vi klokare av att ena dagen få veta att papper och kartong är bäst ur en viss synpunkt och nästa dag få höra att det är glas som är bäst?

Ganska ofta dyker det upp resultat av nya undersökningar där konsumenter runt om i Europa fått ge sin syn på förpackningar, oftast då kopplat till miljöfrågorna. Nyligen kom en sådan från Friends of Glass och European Glass Federation (FEVE) som frågat 10 000 konsumenter i 13 europeiska länder om hur man ser på glas och där säger 90 procent av de tillfrågade att man har glas som det bästa förpackningsmaterialet sett ur ett miljöperspektiv och den visar också att hälften av de tillfrågade köper mer produkter packade i glas än för tre år sedan. Ett annat exempel kom från Two Sides, en global organisation som jobbar med att promota fördelarna med pappersförpackningar, tryck och papper som bett oberoende undersökningsföretaget Toluna göra jobbet.  Den visar inte oväntat att konsumenterna ser pappers- och kartongförpackningar som det bästa alternativet. I denna rapport framgår det också att vi konsumenter inte vill ha plastförpackningar och att vi väljer bort detaljhandelskedjor som inte aktivt jobbar med att minska mängden plast (är vi så välinformerade som konsumenter?). Det här är bara två exempel.

Den fråga man måste ställa sig är hur vi ska se på de här rapporterna, där det trots att det är externa företag som gör jobbet, alltid visar sig att uppdragsgivarens material blir det mest uppskattade? Vem har nytta av dessa undersökningar där sättet att ställa frågorna så klart påverkar utfallet? Om de överhuvudtaget når ut till konsumenterna skapar de bara förvirring, och egentligen är det väl samma sak för oss i branschen. Vilka siffror kan vi verkligen lita på? Kanske är de bra för att boosta självförtroendet inom det egna materialområdet.

Med detta pekar jag på ett problem i förpackningsbranschen som jag tagit upp många gånger. Branschen saknar homogenitet, det finns ingen fungerande sammanhållning där man går ut och berättar för konsumenterna om det goda jobb som förpackningarna överlag gör ur många aspekter. I stället försöker varje materialslag stå fram som bäst i klassen. I förlängningen är det ingen som  tjänar på det (utom möjligen marknadsundersökningsföretagen).

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax