Tysk undersökning visar: Stor potential för återvunnen plast

PUBLICERAD: 16 september 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Det finns en stor potential för användande av återvunnen plast i förpackningar, enligt en färsk tysk undersökning (Bild RISE/IVF)|Isabell Schmidt är VD i plastförpackningsorganisationen IK. (Bild IK)|En graf från undersökningen som visar på praktisk respektive teoretisk potential för användande av återvunnen plast i förpackningar. /(Bild GVM)

Det finns en stor potential för användande av återvunnen plast i förpackningar. Det visar en nyligen genomförd tysk undersökning, som utförts av förpackningsforskningsorganisationen GMV (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung) på uppdrag av tyska plastförpackningsorganisationen IK (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.).

Återvinning och återanvändande av plast är ett av de hetaste ämnena i dag och den tyska undersökningen visar att det finns en stor potential för att använda återvunnen plast i plastförpackningar.

En graf från undersökningen som visar på praktisk respektive teoretisk potential för användande av återvunnen plast i förpackningar. /(Bild GVM)

Enligt den tyska undersökningen skulle exempelvis användningen av återvunnen plast i förpackningar i Tyskland lätt kunna ökas från dagens 475.000 ton till 960.000 ton per år, vilket innebär mer än en fördubbling och motsvarar 22 procent av den totala tyska produktionsvolymen av plastförpackningar.

I undersökningen framhålls också att den tyska plastförpackningsindustrin har satt upp som mål att år 2025 använda en miljon ton återvunnen plast i sina produkter.

”Tillverkarna av plastförpackningar i Tyskland fokuserar på innovationer och investeringar i hela värdekedjan för att kunna använda mer återvunnet i sina produkter. Mellan åren 2017 och 2019 ökade exempelvis efterfrågan på återvunnen plast med mer än 18 procent, samtidigt som konsumtionen av jungfrulig plast minskade. Detta visar på förpackningsindustrins enorma intresse för användning av återvunnet material”, säger Isabell Schmidt, VD i IK.

I den färska undersökningen påpekas dock att den tekniska tillämpningspotentialen för återvunnen plast varierar mycket beroende på förpackningstyp. Vissa förpackningar, som exempelvis PET-flaskor, kan redan i dag tillverkas helt från återvunnet material, medan det finns såväl juridiska som tekniska hinder för många andra förpackningstyper.

Isabell Schmidt är VD i tyska plastförpackningsorganisationen IK. (Bild IK)

Undersökningen slår också fast att det är varken vettigt eller möjligt att använda återvunnen plast till vilket pris som helst. Många typer av förpackningar ställer mycket höga krav på den återvunna råvarans kvalitet, särskilt livsmedelsförpackningar, som står för 44 procent av den tyska marknaden.

”För närvarande är dock mängderna av lämpliga återvinningsmedel på marknaden begränsade. Anledningen till detta är att plaståtervinning tidigare drivits av att uppfylla lagliga återvinningskvoter, inte av förpackningsindustrins råvarubehov. Därför har det varit små investeringar de senaste decennierna i produktion av återvunnen plast med hög renhet, lämplig för livsmedelskontakt. Och för närvarande används en stor del av den återvunna plasten inom andra områden än förpackningar, till exempel vid tillverkning av byggprodukter.
Men även här innebär förstås användande av återvunnet material att man minskar förbrukningen av jungfrulig plast och sparar utsläpp av koldioxid”, är några av sammanfattningarna i undersökningen.

I undersökningen påpekas också att ramvillkoren för användning av återvunnen plast för närvarande förändras radikalt, liksom satsningar på tillverkning av plast av förnybara råvaror istället för av fossila råvaror.

”Branschens framtidsvision är att senast år 2045, som är det år då Tyskland ska vara klimatneutralt, måste all plast tillverkas av återvunnet material och andra förnybara råvaror”, framhåller Isabell Schmidt.

En stor utmaning för användandet av återvunnen plast i förpackningar är att göra insamlingen av plastavfall effektiv. För närvarande hamnar en stor del av plastavfallet fortfarande bland restavfall eller i annat avfall, där plasten blandas, förorenas och blir oekonomisk att separera och återvinna.

”Plaståtervinning fungerar bäst, när plastavfallet samlas in separat, något vi exempelvis ser vid insamling av använda PET-flaskor, där man idag kan tillverka nya produkter som till och med uppfyller de strikta lagkraven för livsmedelskontakt. För att möta plastbearbetningsindustrins framtida råvarubehov måste Europas politiker arbeta för att avsevärt förbättra separat insamling av plastavfall i hela Europa och helt förbjuda att plastavfall hamnar i deponier”, avslutar Isabell Schmidt.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x