Testbädd för nanocellulosa ska startas i Örnsköldsvik

PUBLICERAD: 25 januari 2017
UPPDATERAD: 25 januari

”Det ska bli fantastiskt spännande att utveckla en testbädd baserad på CNC och som ytterligare visar på potentialen som finns i biomassan skogen

I Örnsköldsvik byggs för närvarande en pilotanläggning i form av en testbädd för framställning av kristallin nanocellulosa, CNC. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla CNC ur cellulosabaserat material. CNC har många intressanta materialegenskaper och kan användas som exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser.

Projektet leds av forskningsföretaget Processum AB och deltagande partners är Holmen, Melodea, Mittuniversitetet, MoRe Research, Organofuel, RISE Kemi, material och ytor, S2Medical, SEKAB och Tetra Pak. Satsningen har en budget på drygt åtta miljoner kronor och i projektet ingår att etablera arbetsformer för framtida applikationsutveckling.
Testbädden, som fått beteckningen TinyBTalented, ska användas för utveckling av nya CNC-applikationer i större skala.

Projektet är på fyra år och kommer att pågå fram till i november 2020. Vinnova satsar 3,6 miljoner kronor i TinyBTalented och deltagande parter 4,4 miljoner kronor.

”Det är oerhört roligt att våra projektpartners och den här siten får förtroendet att agera grogrund för utvecklingen av en ny generation biobaserade material”, säger Emma Johansson, FoU-ingenjör Processum och projektledare för TinyBTalented. 

På plats i Örnsköldsvik finns en integrerad infrastruktur för bioraffinaderiutveckling med förmåga och kompetens att demonstrera hela eller delar av processflöden från råvara till färdig produkt i både pilot- och demonstationsskala. Det är en bra grund för utveckling av kristallin nanocellulosa. Strukturen för TinyBTalented möjliggör även att arbetsformer för framtida applikationsutveckling etableras på ett hållbart sätt

”Sedan beslutet togs att bygga en pilot för kristallin nanocellulosa här i Örnsköldsvik, har vi startat flera projekt för att utveckla applikationer av kristallin nanocellulosa. TinyBTalented passar mycket väl in i vårt utvecklingsarbete med nanocellulosa och vi ser projektet som ett viktigt och nödvändigt steg på vägen för att utveckla den fulla potentialen hos detta framtidsmaterial”, säger Anna Svedberg, utvecklings- och marknadsansvarig hos MoRe Research. 

Den anläggning, som byggs upp, kompletterar redan befintlig infrastruktur inom bioraffinaderiområdet i Örnsköldsvik, vilket gör att stora synergier kan skapas och testbädden stärker de centrala aktörernas erbjudandanden kring test och demo. Anläggningen bedöms också ha goda möjligheter att attrahera en betydande mängd internationella kunder. 

”Etableringen av testbädden för nanokristallin cellulosa möjliggör uppskalning av tekniken, accelererar utvecklingen av applikationer och bedöms ha goda förutsättningar att ersätta ett flertal fossila produkter med nya material baserade på CNC. Vinnova ser det som positivt att testbädden är en del av en större satsning på CNC i Örnsköldsvik där stark kompetens byggs upp genom ett flertal satsningar” , säger Moa Eklund, Vinnova. 

————————————————-
Processum startades 2003 och har utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på en både nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus.
Processum AB ägs till 60 procent av RISE Research institutes of Sweden och till 40 procent av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x