Sverige har halkat efter – och nu behövs krafttag!

PUBLICERAD: 3 november 2015
UPPDATERAD: 25 januari

”Problemet just nu är att andra länder utvecklas snabbare än vi”

Sverige har halkat från andra till tiondeplats i konkurrenskraftsligan. Krafttag behövs för att motverka detta. Detta är slutsatsen i en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt ”Attraktionskraft för hållbar tillväxt”, som lämnas över till närings- och innovationsminister Mikael Damberg idag, den 4 november. 
Grunderna för att vara ett attraktivt land idag är goda villkor för företag och individer, god kvalitet i utbildning, forskning, infrastruktur, boende och levnadsmiljö samt kultur. 
”Problemet just nu är att andra länder utvecklas snabbare än vi”, säger Carl Bennet, ordförande för projektet.

IVA-projektets rapport har titeln ”Nycklar till ökad attraktivitet och konkurrenskraft” och den ska vara utgångspunkten för en bred diskussion under det kommande året, som IVA nu initierar. En framtidsagenda i åtta punkter presenteras i rapporten. 
”I framtidsagendan understryker vi behovet av goda villkor för företagen för att säkra skattekraft och välstånd. Vi har också identifierat kompetensförsörjningen, som ett av företagens största problem just nu”, säger Johan Carlstedt, huvudprojektledare för Attraktionskraft för hållbar tillväxt. 

I rapporten lyfts också möjligheten att det privata pensionssparandet kan utnyttjas för att öka infrastrukturinvesteringarna samt behovet att öka ansträngningarna för att utveckla den offentliga sektorn genom innovation. 
”Vår framtid kommer att starkt påverkas av de genomgripande omvärldsförändringar som globalisering, digitalisering och hållbarhet innebär. Men rätt utnyttjade innebär de stora möjligheter för svenska företag”, säger Björn O. Nilsson, professor och VD för IVA. 

I projektets styrgrupp ingår Carl Bennet (ordförande), Carl Bennet AB, Tomas Billing, Nordstjernan, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, Charlotte Brogren, VINNOVA, Ulf Ewaldsson, Ericsson, Pam Fredman, Göteborgs universitet, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Martin Lorentzon, Spotify, Björn O. Nilsson, IVA, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Eva Nordmark, TCO, Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Anders Sundström, Swedbank, Håkan Sörman, SKL, Karl-Petter Thorwaldsson, LO och Johan Carlstedt (huvudprojektledare), IVA. 

————————————
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling.
I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder, som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.

 

 

Läs vidare

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Tingstad Group köper Converflex i Örnsköldsvik

Tingstad Group fortsätter växa via uppköp. Nyss var det OptiPack i Sunne, nu har man köpt Converflex i Örnsköldsvik.
Paul-Jigbergx

Senaste nytt

Oroliga tider skrämmer inte FrontPac

FrontPac räds inte de svåra tiderna. Ett bra bevis är investeringen i en ny offsetpress från KBA.
Jesper och Martin

Grönt ljus för att göra gröna salladsskålar ännu grönare

Picadeli känner att deras salladskoncept blir ännu grönare via appen Bower. Nu finns möjlighet att panta 20 miljoner skålar årligen.
bower_phone

Packnews i ny kostym efter samgående med AGI Media

Packnews har bytt kostym efter mer än 15 år som nyhetsförmedlare till förpackningsindustrins värdekedja. Nu blir vi ännu bättre!
Kostym

Plastpåseskatten blev en kul sak men är på allvar

När TV-programmet Svenska Nyheter hade nypremiär häromdagen fick den märkliga plastpåseskatten mycket utrymme.
messiah