Stort forskningsprojekt kring förpackningar och matsvinn

PUBLICERAD: 6 december 2016
UPPDATERAD: 25 januari

Fredrik Wikström är ledare av forskningsprojektet

Karlstads universitet har fått ett anslag på tre miljoner kronor från forskningsrådet Formas till ett forskningsprojekt kring förpackningslösningar och matsvinn. Forskningen är tvärvetenskaplig och kommer att ske inom ämnena miljö- och energisystem samt psykologi vid universitet.

Projektet består av två studier samt skrivandet av en populärvetenskaplig bok. Den första studien är en litteraturstudie, där orsaker till livsmedelssvinn för olika produkter sammanställs. Utifrån en sammanställning av förpackningsegenskaper ska studien bedöma vad som mest påverkar svinnet för respektive produkt.

Den andra studien är en hushållsstudie med syftet att förstärka kunskapen om olika förpackningars roll för matsvinnet. Medlemmarna i de deltagande hushållen dokumenterar allt sitt livsmedelssvinn genom fotografering. Bilderna analyseras och intervjuer görs i varje hushåll. Utifrån bilderna härleds vilka produkter svinnet kommer ifrån och vilka förpackningsegenskaper, som orsakat svinnet. Den här studien genomförs i samarbete med psykologiämnet. 

”Slutligen vill vi i projektet ta fram en populärvetenskaplig bok om förpackningars indirekta miljöeffekter och påverkan på beteenden; hur förpackningsdesign kan minska energiåtgången för distribution, hur mängden livsmedelssvinn, som beror på konsument, kan minskas, etc. Vi behöver medvetandegöra förpackningens roll som miljöhjälte jämte rollen som miljöbov för att nå målet; en minskad belastning på miljön”, säger Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem och ledare av forskningsprojektet.

Projektet kommer att pågå i tre år med en finansiering från forskningsrådet Formas på en miljon kronor om året. I det tvärvetenskapliga projektet ingår forskare från ämnena miljö- och energisystem samt psykologi vid Karlstads universitet. Samarbetspartners är även Stockholms universitet och Förpackningslogistik vid LTH i Lund.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x