Stort forskningsprojekt kring förpackningar och matsvinn

PUBLICERAD: 6 december 2016
UPPDATERAD: 25 januari

Fredrik Wikström är ledare av forskningsprojektet

Karlstads universitet har fått ett anslag på tre miljoner kronor från forskningsrådet Formas till ett forskningsprojekt kring förpackningslösningar och matsvinn. Forskningen är tvärvetenskaplig och kommer att ske inom ämnena miljö- och energisystem samt psykologi vid universitet.

Projektet består av två studier samt skrivandet av en populärvetenskaplig bok. Den första studien är en litteraturstudie, där orsaker till livsmedelssvinn för olika produkter sammanställs. Utifrån en sammanställning av förpackningsegenskaper ska studien bedöma vad som mest påverkar svinnet för respektive produkt.

Den andra studien är en hushållsstudie med syftet att förstärka kunskapen om olika förpackningars roll för matsvinnet. Medlemmarna i de deltagande hushållen dokumenterar allt sitt livsmedelssvinn genom fotografering. Bilderna analyseras och intervjuer görs i varje hushåll. Utifrån bilderna härleds vilka produkter svinnet kommer ifrån och vilka förpackningsegenskaper, som orsakat svinnet. Den här studien genomförs i samarbete med psykologiämnet. 

”Slutligen vill vi i projektet ta fram en populärvetenskaplig bok om förpackningars indirekta miljöeffekter och påverkan på beteenden; hur förpackningsdesign kan minska energiåtgången för distribution, hur mängden livsmedelssvinn, som beror på konsument, kan minskas, etc. Vi behöver medvetandegöra förpackningens roll som miljöhjälte jämte rollen som miljöbov för att nå målet; en minskad belastning på miljön”, säger Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem och ledare av forskningsprojektet.

Projektet kommer att pågå i tre år med en finansiering från forskningsrådet Formas på en miljon kronor om året. I det tvärvetenskapliga projektet ingår forskare från ämnena miljö- och energisystem samt psykologi vid Karlstads universitet. Samarbetspartners är även Stockholms universitet och Förpackningslogistik vid LTH i Lund.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Lignin Industrier säkrar tjugofem miljoner kronor i nyemission

Svenska greentech-företaget Lignin Industries tar in 25 miljoner kronor i en nyemission och fortsätter sin satsning på produktion av biobaserad plast med lignin som råvara skriver Nordisk Bioplastförening.
lignin-emission-utvald

Spendrups satsar på sträckfilm med trettio procent PCR

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till trettio procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.
mynewsdesk-spendrupsx

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x