Stora Ensos Sverigechef en av talarna på OECD-mötet

PUBLICERAD: 17 november 2016
UPPDATERAD: 25 januari

”Utvecklingen av intelligenta förpackningar och biobaserade produkter kommer att öka markant”|sade Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall på OECD-mötet i Stockholm.

”Utvecklingen av intelligenta förpackningar och biobaserade produkter kommer att öka markant” Det sade Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall på OECD-mötet i Stockholm.
OECD-mötet ”Smart Industry: Enabling the Next Production Revolution” avslutas i dag, den 18 november. Drygt 300 ledande företrädare från näringsliv, politik och forskning från Europa, Nordamerika och Asien är på plats för att diskutera möjligheter och utmaningar inom industrin.

Den tekniska utvecklingen, med exempelvis digitalisering, robotisering, automatisering och 3D-printning, håller dramatiskt på att förändra förutsättningarna för världens industriproduktion. Dessutom driver klimatutmaningarna på företagen, att ställa om till mer hållbara produktionsprocesser. Hur regeringar, industri och akademi förhåller sig till dessa nya förutsättningar är fokus för OECD-konferensen i Stockholm.

En av talarna under första konferensdagen var Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall, som gav sin och företagets syn på hur industriproduktionen kommer att utvecklas.

”Vi är positiva till den snabba teknikutveckling som nu sker. Det kommer i framtiden att bli ett ännu större fokus på hållbara produkter och tillverkningsprocesser. Inom skogsindustrin är vi i framkant inom den växande bioekonomin och man kan säga att hela vår affärsidé bygger på hållbarhet. Vi förädlar biomassa i form av skog från uthålligt skogsbruk till klimatsmarta produkter med i stort sett fossilfria tillverkningsprocesser. Och vi ser till att använda oss av den nya tekniken både inom vår produkt- och processutveckling”, berättade Per Lyrvall. 

Per Lyrvall informerade också konferensdeltagarna om att Stora Enso under det senaste året har gjort en stor satsning på innovationsarbetet och bland annat etablerat två nya innovationscenter, ett i Stockholm och ett i Helsingfors.

”Vi bygger redan idag in den nya tekniken i våra befintliga produkter och utvecklingen av exempelvis intelligenta förpackningar och mikrofibrillär cellulosa kommer öka markant framöver. Vi kommer även att kunna producera betydligt fler biobaserade produkter från skogen i framtiden, än vad vi har på marknaden i dag”, sade Per Lyrvall.

Hur framtidens fabriker kommer att se ut, när digitalisering, robotisering och automatisering även öppnar upp för smartare och effektivare produktionsprocesser, är också något som intresserar och engagerar Stora Enso.

”I framtidens fabriker kan man förvänta sig nya system för processövervakning och kontroll genom exempelvis mobila handdatorer. Och även om vi kommer att fortsätta tillverkning i traditionell industrimiljö, så tror vi att det i framtiden också samtidigt kommer att innebära betydligt mindre och högt specialiserade autonoma produktionsenheter i anslutning till råvaran. Även vad gäller virkesfångsten kommer utvecklingen att leda till ytterligare optimering, exempelvis genom att direkt i skogen avgöra till vilka produkter det är bäst att använda respektive träd. Den nya tekniken erbjuder oerhört många intressanta utvecklingsmöjligheter”, konstaterade Per Lyrvall.

Den nya tekniken används redan på många håll idag inom skogsindustrin, men för att öka utvecklingstakten ytterligare framförde Per Lyrvall ett önskemål.

”Den svenska regeringen tar många bra initiativ för att utveckla industrin, men ett område, som är en utmaning, är uppskalningen av nya innovationer. Vi skulle önska att det satsades mer på att erbjuda testbäddar av olika slag. På så sätt skulle bioekonomiföretagen snabbare kunna få ut nya produkter baserade på den nya tekniken på marknaden”, avslutade Per Lyrvall. 

——————————————————–
Fakta om OECD-mötet i Stockholm 17-18 november 2016 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har valt Stockholm som plats för konferensen, eftersom Sverige är ett av världens mest framstående länder inom avancerad industriproduktion och på grund av att den svenska regeringen har en ambitiös strategi för smart industri. Konferensen arrangeras av Vinnova, Näringsdepartementet och OECD. 
Slutsatser från konferensen kommer att ligga till grund för en OECD-rapport om framtidens produktion, ”Next Production Revolution”, som publiceras i början av 2017. 

Några av talarna vid OECD-mötet: 
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister 
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister 
Karolina Skog, miljöminister 
Jakob Wallenberg, ordförande, Investor 
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso 
Douglas Frantz, biträdande generaldirektör, OECD 
William B. Bonvillian, Director of the Massachusetts Institute of Technology, Washington 
Chaisung Lim, Chairman of the Korea Industry 4.0 Association

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Transparent förpackning ger enklare återvinning

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten Rockwool förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85  procent enligt företaget.
ROCKWOOL förpackning