Stora Enso väntar dåliga tider – inleder besparingsprogram

PUBLICERAD: 31 januari 2019
UPPDATERAD: 25 januari

”Den geopolitiska utvecklingen gör att det finns påtaglig risk för ökande protektionism, vilket skulle kunna leda till minskad världshandel”, säger Karl-Henrik Sundström.

I samband med sin bokslutskommuniké för år 2018 meddelar Stora Enso att man aktiverar ett besparingsprogram på 120 miljoner euro (ca 1,24 miljarder kronor) och minskade investeringar på 50 miljoner euro (ca 518 miljoner kronor). I programmet ingår bland annat stängning av pappersmaskin 6 vid Imatra bruk i Finland samt kostnadssänkande åtgärder vid sågverk i Sverige och Estland. Skälet till besparingsprogrammet är att Stora Enso förutspår en påtaglig risk för att världshandeln på grund av det geopolitiska läget kommer att minska avsevärt.

”Vi har under ett år förberett oss på att marknaderna kan komma att försvagas. Givet den aktuella geopolitiska situationen finns en påtaglig risk för att världshandeln kan minska avsevärt. Med hänsyn till marknadsrisker och ökade kostnader vidtar vi nu proaktiva åtgärder och implementerar vårt lönsamhetsprogram. Vi gör detta för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft,” säger Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att besparingsprogrammet kommer att omfatta samtliga divisioner och företagsfunktioner. Koncernen räknar med att vissa effekter kommer att synas redan under 2019, med fullt genomslag i slutet av 2020.

Som en del i programmet planerar Stora Enso att stänga pappersmaskin 6 vid Imatra bruk i Finland och i samband med det inleda fackliga förhandlingar vid bruket. Med en årlig produktionskapacitet på 90.000 ton är pappersmaskin 6 en liten maskin som har nått sin slutfas. Den planerade stängningen skulle omfatta en reducering av som mest 80 heltidsanställningar och en omorganisation av vissa arbetsuppgifter. Planen är att fortsätta produktionen fram till driftstoppet under tredje kvartalet, alternativt fram till slutet av 2019, med bibehållen möjlighet att leverera överenskomna volymer

Stora Enso planerar även att genomföra förbättringsåtgärder vid Ala sågverk i Sverige och Imavere sågverk i Estland. Planen omfattar satsningar för att öka produktiviteten och minska kostnaderna. Dessa planerade åtgärder skulle som mest innebära en minskning av personalstyrkan motsvarande 35 heltidsanställningar. Fackliga förhandlingar i anslutning till planen har inletts.

Stora Enso kommer också att minska sina investeringar under 2019 med cirka 50 miljoner euro jämfört med den investeringsprognos som man lämnade i november 2018. Investeringsminskningen är en del av sparprogrammet för att upprätthålla vinstnivån och stärka konkurrenskraften.

Av Stora Ensos bokslutskommuniké framgår att koncernens omsättning ökade med 4,4 procent under 2018 och uppgick till 10,486 miljarder euro (ca 109 miljarder kronor). Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 32 procent och blev 1,325 miljarder euro (ca 13,73 miljarder kronor),

VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström är överlag nöjd med det uppnådda resultatet för år 2018 och förväntar sig att koncernens utveckling ska ligga i samma linje under 2019 – förutsatt att aktuella handelsförhållanden inte förändras drastiskt.

Men det är alltså där som Stora Enso menar att det finns en stor risk för kraftiga försämringar i världshandeln och därför nu implementerar ett besparingsprogram.

”Den geopolitiska utvecklingen gör att det finns påtaglig risk för ökande protektionism, vilket skulle kunna leda till minskad världshandel. Detta skulle få stora följdverkningar och påverka inflationen, beteendet hos företag, konsumenter och i slutändan den globala tillväxten. Vi implementerar därför ett besparingsprogram, som träder i kraft omedelbart, så att vi är väl förberedda på eventuella försvagningar på marknaden”, skriver Karl-Henrik Sundström i sin bokslutskommenter.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}