Stora Enso-rapport: Hållbara förpackningar ökar omsättningen

PUBLICERAD: 21 januari 2015
UPPDATERAD: 25 januari

|Ravindra Parasnis

Upp till 4 procents ökad nettoomsättning och en förbättrad rörelsemarginal med upp till 2,5 procentenheter kan handeln och producenter uppnå om de drar nytta av möjligheterna med hållbara förpackningar. Det visar Viewpoint-rapporten ”Framtidens förpackningar för millenniegenerationen”, som Stora Enso publicerar idag.

I studien har man undersökt attityderna till hållbarhet inom förpackningsindustrin bland millenniegenerationen, den generation som föddes mellan 1980 och 2000 och som 2025 förväntas utgöra närmare hälften av Europas arbetskraft. Studien tittar också på vilka möjligheter ett förändrat konsumentbeteende innebär för handeln och för producenter.

Sex av tio ur millenniegenerationen anser att förpackningens miljöpåverkan är viktig genom alla steg i en produkts värdekedja. Fyra av fem anser att förpackningen är viktig vid inköpsbeslutet. 85 procent anser att förpackningsmaterialet är en del av varumärkesupplevelsen jämfört med 71 procent bland tidigare generationers konsumenter.

”Millenniegenerationen är på många sätt mer krävande än tidigare generationers konsumenter, eftersom de förväntar sig att produkterna ska vara hållbara genom hela värdekedjan. Millenniegenerationen är mer medvetna och förväntar sig att producenten hjälper dem att konsumera smartare”, säger Ravindra Parasnis, VD Stora Enso Packaging AB och Stora Enso Packaging Oy.

Rapporten visar en större benägenhet hos millenniegenerationen att handla miljövänliga produkter jämfört med tidigare generationer och de är beredda att betala för det. 44 procent av millenniegenerationen anger att de är villiga att betala extra för att få produkter med hållbara förpackningar. De ser fiberbaserade förpackningsmaterial som det klart mest hållbara förpackningsvalet framför till exempel glas och metall.

”Detta är en tydlig signal om hur viktigt det är att använda hållbara förpackningar från förnybara källor. Det för också med sig nya och spännande möjligheter för detaljhandlare och varumärkesägare att öka sin försäljning och sina marginaler”, säger Ravindra Parasnis.

Ökad efterfrågan från konsumenter kräver ett förändrat beteende från handeln och producenter. Beräkningar som gjorts i studien visar att leverantörer, som redan idag till fullo anpassar produktion och transport till hållbara lösningar, kan uppnå en omsättningsökning på upp till 4 procent och en förbättrad rörelsemarginal med upp till 2,5 procentenheter – ett incitament för ledare inom handeln att allvarligt överväga möjligheterna med hållbara förpackningar.

Viewpointen ”Framtidens förpackningar för millenniegenerationen” är den fjärde utgåvan i Stora Ensos serie av Viewpoints som ger en fördjupad bild av förpackningsindustrin. Den bygger på branschkunskap, intervjuer, rapporter och en internationell undersökning som genomförts i samarbete med A.T. Kearney. Konsumentuppgifterna har hämtats från 347 respondenter i 28 länder. Den ekonomiska dataanalysen har utformats av A.T. Kearney baserat på identifierade förpackningsåtgärder längs värdekedjan.

Vill du se den fullständiga rapporten? Klicka på pdf-länken nedan och ladda hem rapporten!

 

 

Läs vidare

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Tingstad Group köper Converflex i Örnsköldsvik

Tingstad Group fortsätter växa via uppköp. Nyss var det OptiPack i Sunne, nu har man köpt Converflex i Örnsköldsvik.
Paul-Jigbergx

Senaste nytt

Oroliga tider skrämmer inte FrontPac

FrontPac räds inte de svåra tiderna. Ett bra bevis är investeringen i en ny offsetpress från KBA.
Jesper och Martin

Grönt ljus för att göra gröna salladsskålar ännu grönare

Picadeli känner att deras salladskoncept blir ännu grönare via appen Bower. Nu finns möjlighet att panta 20 miljoner skålar årligen.
bower_phone

Packnews i ny kostym efter samgående med AGI Media

Packnews har bytt kostym efter mer än 15 år som nyhetsförmedlare till förpackningsindustrins värdekedja. Nu blir vi ännu bättre!
Kostym

Plastpåseskatten blev en kul sak men är på allvar

När TV-programmet Svenska Nyheter hade nypremiär häromdagen fick den märkliga plastpåseskatten mycket utrymme.
messiah