Stora Enso planerar att skifta från papper till wellråvara

PUBLICERAD: 7 juni 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Vid pappersbruket Langerbrugge i Belgien (bilden) inleder Stora Enso en förstudie om konvertering av en papperslinje till produktion av återvunnen wellpappråvara. (Bild Stora Enso)|Konverteringen skulle möjliggöra en ökning av Stora Ensos kapacitet av återvinningsbart förpackningsmaterial inom exempelvis e-handel, möbler, m fl. (Bild Stora Enso)

Stora Enso planerar att skifta från papperstillverkning till produktion av wellpappråvara vid belgiska bruket Langerbrugge. Konverteringen skulle avse en av de två pappersproducerande linjerna vid bruket.

Stora Enso meddelar att man nu inlett en förstudie vid bruket för en sådan konvertering och studien beräknas vara slutförd under första halvåret 2023. Vid ett investeringsbeslut skulle den konverterade linjen kunna vara i drift under 2025.

”I linje med Stora Ensos strategiska fokus på förnybara material, skulle en investering främja tillväxt drivet av en ökande efterfrågan på återvunnen förpackningskartong”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Konverteringen skulle möjliggöra en ökning av Stora Ensos kapacitet av förpackningsmaterial inom e-handel, möbler, m fl. (Bild Stora Enso)

Stora Ensos anläggning i Langerbrugge har för närvarande två papperslinjer i drift, en för tidningspapper och en för superkalandrerat journalpapper (SC). Förstudien kommer att fokusera på konverteringen av anläggningens produktionslinje för tidningspapper. Konverteringen skulle möjliggöra en ökning av Stora Ensos kapacitet inom återvinningsbart förpackningsmaterial, samt tillgodose den stigande efterfrågan inom användningsområden som industri, e-handel, möbler och elektronik.

Förstudien inbegriper en årlig kapacitet på 700.000 ton testliner och återvunnen fluting, och den årliga omsättningen beräknas till cirka 350 miljoner euro (ca 3,7 miljarder kronor) vid full kapacitet. Den totala investeringskostnaden för en konvertering beräknas till omkring 400 miljoner euro (ca 4,2 miljarder kronor).

”I dag producerar vi återvunnen wellpappråvara i Polen, främst för den östeuropeiska marknaden. En konvertering i Langerbrugge skulle ge oss en konkurrenskraftig position även i Västeuropa. Utöver materialanskaffningen för återvunnen wellpappråvara, omfattar studien hantering av andra återvinningsströmmar, inklusive laminerade kvaliteter. Efter framgångsrika konverteringar vid andra anläggningar kan vi dra viktiga lärdomar från de projekten”, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials.

Stora Enso meddelade i mars i år att företaget inlett en process för eventuell avyttring av fyra av sina fem pappersanläggningar (Läs HÄR!). Produktionsanläggningen i Langerbrugge har uteslutits från den processen och kommer att stanna kvar i koncernens ägo. Vid ett beslut om att konvertera linjen för tidningspapper, kommer även framtiden för Langerbrugges SC-papperslinje att utvärderas.

”Om ett investeringsbeslut fattas kommer Langerbrugge att fortsätta med leveranserna till våra papperskunder som vanligt, åtminstone fram till slutet av 2024. Anläggningen har många styrkor, som det centrala läget, erfaren personal och god tillgång till återvunnen fiber”, säger Kati ter Horst, chef för divisionen Paper.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front