Stora Enso planerar att skifta från papper till wellråvara

PUBLICERAD: 7 juni 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Vid pappersbruket Langerbrugge i Belgien (bilden) inleder Stora Enso en förstudie om konvertering av en papperslinje till produktion av återvunnen wellpappråvara. (Bild Stora Enso)|Konverteringen skulle möjliggöra en ökning av Stora Ensos kapacitet av återvinningsbart förpackningsmaterial inom exempelvis e-handel, möbler, m fl. (Bild Stora Enso)

Stora Enso planerar att skifta från papperstillverkning till produktion av wellpappråvara vid belgiska bruket Langerbrugge. Konverteringen skulle avse en av de två pappersproducerande linjerna vid bruket.

Stora Enso meddelar att man nu inlett en förstudie vid bruket för en sådan konvertering och studien beräknas vara slutförd under första halvåret 2023. Vid ett investeringsbeslut skulle den konverterade linjen kunna vara i drift under 2025.

”I linje med Stora Ensos strategiska fokus på förnybara material, skulle en investering främja tillväxt drivet av en ökande efterfrågan på återvunnen förpackningskartong”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Konverteringen skulle möjliggöra en ökning av Stora Ensos kapacitet av förpackningsmaterial inom e-handel, möbler, m fl. (Bild Stora Enso)

Stora Ensos anläggning i Langerbrugge har för närvarande två papperslinjer i drift, en för tidningspapper och en för superkalandrerat journalpapper (SC). Förstudien kommer att fokusera på konverteringen av anläggningens produktionslinje för tidningspapper. Konverteringen skulle möjliggöra en ökning av Stora Ensos kapacitet inom återvinningsbart förpackningsmaterial, samt tillgodose den stigande efterfrågan inom användningsområden som industri, e-handel, möbler och elektronik.

Förstudien inbegriper en årlig kapacitet på 700.000 ton testliner och återvunnen fluting, och den årliga omsättningen beräknas till cirka 350 miljoner euro (ca 3,7 miljarder kronor) vid full kapacitet. Den totala investeringskostnaden för en konvertering beräknas till omkring 400 miljoner euro (ca 4,2 miljarder kronor).

”I dag producerar vi återvunnen wellpappråvara i Polen, främst för den östeuropeiska marknaden. En konvertering i Langerbrugge skulle ge oss en konkurrenskraftig position även i Västeuropa. Utöver materialanskaffningen för återvunnen wellpappråvara, omfattar studien hantering av andra återvinningsströmmar, inklusive laminerade kvaliteter. Efter framgångsrika konverteringar vid andra anläggningar kan vi dra viktiga lärdomar från de projekten”, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials.

Stora Enso meddelade i mars i år att företaget inlett en process för eventuell avyttring av fyra av sina fem pappersanläggningar (Läs HÄR!). Produktionsanläggningen i Langerbrugge har uteslutits från den processen och kommer att stanna kvar i koncernens ägo. Vid ett beslut om att konvertera linjen för tidningspapper, kommer även framtiden för Langerbrugges SC-papperslinje att utvärderas.

”Om ett investeringsbeslut fattas kommer Langerbrugge att fortsätta med leveranserna till våra papperskunder som vanligt, åtminstone fram till slutet av 2024. Anläggningen har många styrkor, som det centrala läget, erfaren personal och god tillgång till återvunnen fiber”, säger Kati ter Horst, chef för divisionen Paper.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}