Stora Enso har planer på att sälja sina verksamheter i Kina

PUBLICERAD: 16 december 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Vid Stora Ensos bruk i Beihai i regionen Guangxi i södra Kina producerar man bland annat 550.000 ton konsumentkartong om året. (Bild Stora Enso)|Stora Enso brukar 70.000 hektar mark i Guangxi-regionen för eukalyptusplantager. (Bild Stora Enso)

Stora Enso meddelar i en s.k. insiderinformation att man har inlett en process för en eventuell avyttring av sin produktionsanläggning för konsumentkartong i staden Beihai i regionen Guangxi i södra Kina. Avyttringen skulle även omfatta koncernens skogsbruksverksamhet i regionen, som levererar råmaterial till Beihai-anläggningen.

Stora Enso skriver att försäljningsprocessen stöder koncernens strategiska fokus på långsiktigt lönsam tillväxt inom områdena förnybara förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial.

Stora Ensos strategiska ambition är att bygga vidare på sin ledande marknadsposition inom fiberbaserade förpackningar. Avyttringen av Beihai-verksamheten skulle göra det möjligt för Stora Enso att accelerera sin strategi genom att fokusera på kostnadseffektiva anläggningar, som levererar till den växande globala förpackningsmarknaden. Exempel på sådana anläggningar är den nyligen tillkännagivna investeringen i Uleåborg i Finland (läs HÄR) samt det förestående förvärvet av De Jong Packaging Group (läs HÄR).

Målet för den nu inledda försäljningsprocessen i Kina är att hitta ett hållbart alternativ för den framtida verksamheten vid Beihai-anläggningen och de människor som arbetar där.

Avyttringen av kartongbruket i Beihai respektive av skogsbruksverksamheten i regionen skulle kunna genomföras var för sig eller i en kombinerad affär. Stora Enso skriver att man inte har åtagit sig någon tidsplan för när processen ska vara avslutad. Avyttringsplanen har heller ingen omedelbar effekt på Stora Ensos finansiella ställning eller på Beihai-anläggningens produktion. Anläggningen fortsätter att leverera till sina kunder.

Stora Enso brukar 70.000 hektar mark i Guangxi-regionen för eukalyptusplantager. (Bild Stora Enso)

Stora Ensos produktionsanläggning i Beihai inledde sin verksamhet år 2016. Den har ett modernt mekaniskt massabruk och en linje för högkvalitativ konsumentkartong, som levererar till den kinesiska marknaden. Den årliga produktionskapaciteten är 250.000 ton mekanisk massa och 550.000 ton konsumentkartong. Stora Enso brukar också 70.000 hektar mark i Guangxi-regionen för eukalyptusplantager, som etablerades år 2003 för träfiberförsörjning. Den kombinerade verksamheten sysselsätter cirka 1.000 personer inklusive skogsverksamheten. Stora Enso äger cirka 80 procent av produktionsanläggningen och skogsverksamheten, och dess lokala partner och International Finance Corporation (IFC) äger den resterande delen.

Stora Enso uppger att man har anlitat J.P. Morgan S.E som finansiell rådgivare i försäljningsprocessen och att man kommer att samarbeta med alla intressenter för att slutföra avyttringsprocessen.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax