Stora Enso bästa företag i finsk mångfaldsjämförelse

PUBLICERAD: 4 mars 2019
UPPDATERAD: 25 januari

”Mångfald bidrar till bättre beslutsfattande och stärker vår konkurrenskraft”, säger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos VD och koncernchef. (Bild Stora Enso)

Stora Enso fick de högsta poängen i den så kallade FINDIX-rapporten, som publicerats för första gången. Studien undersökte mångfalden hos 89 finländska företag genom fem olika variabler.

Variablerna inkluderar könsfördelning, åldersfördelning, internationell bakgrund, utbildningsbakgrund och branschspecifika bakgrunder hos ledningsgrupper och styrelser. Variablerna baseras på den finska Värdepappersmarknadsföreningens bolagsstyrningskod, där de framhävs som mångfaldsfrämjande faktorer.

”På Stora Enso tror vi att mångfald stärker vår konkurrenskraft och strävar efter att reflektera de samhällen där vi verkar. Diversifierade arbetsgrupper gör att vi kan utforska olika perspektiv och utmana vårt sätt att tänka, vilket i sin tur bidrar till ett bättre beslutsfattande. För att kunna dra nytta av diversifierade arbetsgrupper behöver vi inkluderande arbetsmiljöer, som respekterar och uppskattar individuella olikheter. Faktorer som kompetens och erfarenhet, kön, ålder, kulturell bakgrund och personlighet är viktiga för Stora Enso i vårt arbete med mångfald,” säger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos VD och koncernchef.

Läs vidare

Paptic –förpackningsmaterial som har en ”skum” bakgrund

Paptic är ett fiberbaserat förpackningsmaterial, som betecknas som ett mellanting mellan papper, plast och textil och som tillverkas med en speciell skumteknik
paptic-01-text-1

Nytt förpackningspapper består till hälften av gräs

Tyska förpackningsföretaget Storopack har lanserat PAPERplus® Grass – en ny typ av fyllnadspapper, som till hälften består av gräsfiber!
storopack-grass-text2-2

Glädje och optimism på Scanpack

Ännu ett Scanpack är genomfört. Så här i backspegeln konstaterar jag att det troligen var mitt tionde och frågan är om det inte var det bästa också.
Scanpack19-main_pic1-1

Smurfit Kappa Group växer genom förvärv i Serbien

Smurfit Kappa Group växer i Sydosteuropa genom förvärv av två företag i Serbien. Köpesumman är 133 miljoner euro och säljare är Kappa Star Group.
smurfit-serbia-text-1

Senaste nytt

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium

New Yorks justitieminister stämmer PepsiCo för nedskräpning

New Yorks justitieminister lämnade för några veckor sedan in en stämningsansökan där hon anklagar PepsiCo för att ha skadat allmänheten och misslyckats med att varna konsumenter för miljö- och hälsohot från dess plastförpackningar av engångstyp.
pepsico1x

FunkyPack ska utveckla barriärlösningar för torrformade produkter

FunkyPack är ett nytt, svenskt projekt som ska utveckla smarta barriärlösningar till torrformade produkter. Tekniken att torrforma är etablerad men barriärer är fortsatt ett utvecklingsområde.
Kuddex