Starkt år för detaljhandeln –  nästa år dämpas tillväxten

PUBLICERAD: 15 december 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Svenska detaljhandel går som på räls just nu|enligt HUI Researchs analytiker.

Den svenska detaljhandeln har haft ett rekordstarkt år 2015, men nästa år väntas tillväxten dämpas. Det framgår av HUI Researchs senaste konjunkturrapport.
Tillväxtnivån i årets detaljhandel jämförs med tiden före finanskrisen. En fortsatt lika stark tillväxt är dock inte sannolik för 2016, på grund av mycket starka jämförelsetal och osäkerhet kring bland annat ränte- och skattehöjningar samt bostadsmarknadens utveckling. HUI Research spår att detaljhandeln år 2016 växer med 4,0 procent, att jämföra med prognosen på 5,5 procent för detta år.

Detaljhandeln har visat ett rekordstarkt år, med nivåer vi inte sett sedan före finanskrisen. Hushållen har goda förutsättningar för konsumtion, inte minst tack vare låg ränta och låg inflation. Flera faktorer talar dock emot en fortsatt lika stark utveckling och osäkerhet inför framtiden gör att HUI Research spår en lägre tillväxttakt under 2016.

Några av dessa osäkerhetsfaktorer är ovissheten om bostadsmarknadens utveckling, räntehöjningar och eventuella skattehöjningar samt stigande inflation. Mycket starka jämförelsetal för vissa branscher är också en utmaning. 

Inom dagligvaruhandeln bidrar prisökningar och en ökad befolkning till tillväxten och prognosen ligger på 3,5 procent. I sällanköpsvaruhandeln spås hemmet fortsatt vara i fokus, men ROT-avdragets sänkning, i kombination med stigande priser samt oro för ränte- och skattehöjningar dämpar tillväxten. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln sätts till 4,0 procent 2016, alltjämt en förhållandevis hög nivå.

”Detaljhandeln är tillbaka på relativt höga tillväxtnivåer, men det finns flera skäl att vara ödmjuk inför nästa år. Visserligen är hushållen köpstarka, men osäkerhet gällande konsumtionskrympande åtgärder såsom ränte- och skattehöjningar kan göra att hushållen avvaktar”, säger Lena Larsson, VD på HUI Research.

HUI Research skriver att för svensk ekonomi som helhet finns goda förutsättningar för stark tillväxt under 2016. Den snabba befolkningsökningen, föranledd av situationen med flyktingar och asylsökanden, kommer bland annat att sätta tryck på vård, skola och omsorg samt kräva mer bostäder. Den privata konsumtionen kommer att öka, då ett större antal individer ska bo, äta och klä sig. HUI Research sätter därför BNP-prognosen till 3,6 procent 2016. På kort sikt kommer även behovet av arbetskraft att öka, framförallt inom vård, skola och omsorg, vilket innebär att även arbetslösheten kommer att sjunka.

Men det finns också en del orosmoln vid horisonten. Michael Cronholm, analytiker på HUI Research, säger enligt Dagens Handel, att framtida räntehöjningar, amorteringskrav, skakig bostadsmarknad, och ökad offentlig konsumtion, som kommer att kräva skattehöjningar, avdrag som dras ner eller försvinner, är alla orosmoln som kan fördystra den ljusa prognosen. Till det ska läggas att eurokrisen inte är över och att terrorhoten kan kräva sin tribut framöver.

”Svensk ekonomi går som på räls just nu, men flyktingsituationen måste lösas, och det faktum att vi har en svag regering. som kanske inte kan styra utvecklingen. oroar på längre sikt, säger Michael Cronholm enligt Dagens Handel.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Danska All Creative vill vinna i Packnorth Award 2024

Det danska företaget All Creative A/S som är mest känt för sina pappers- och kartonglösningar för förpackningar, POS och Display, är stolta. Så stolta att de har skickat in den 3D-julkalender de tagit fram för Bornholms Karamel Kompagniet till förpackningstävlingen Packnorth Awards 2024.
AllCreative_02x

Snopet för Mondi, det blev IP som köper DS Smith

International Paper och DS Smith meddelade har nått en överenskommelse om villkoren för en affär där IP köper DS Smith.
alexander-grey-8lnbXtxFGZw-unsplashx

Konsumenterna katalysatorn bakom nya hållbara förpackningslösningar

Det är vi konsumenter som driver på utvecklingen av nya, hållbara, förpackningar och plastförpackningar är illa ute enligt en undersökning av Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Jonas Hellström – med variation som inspiration

Jonas Hellström har jobbat inom den grafiska branschen i över 20 år. Efter sin examen i grafisk design och illustration från Forsbergs har han bland annat hunnit med att starta upp byrån Lobby Design samt spendera nio år som design director på Amore. Snart står han på scenen på Inhousedagen i Stockholm.
stillahavetx