Starkaste kvartalsrapporten hittills för BillerudKorsnäs

PUBLICERAD: 21 april 2015
UPPDATERAD: 25 januari

VD och koncernchef Per Lindberg är stolt över att bolaget kunnat rapportera sitt hittills starkaste kvartalsresultat.

”Det är med stolthet vi rapporterar vårt bästa kvartalsresultat hittills i vår korta historia som BillerudKorsnäs. Under kvartalet nådde rörelseresultatet 698 miljoner kronor och rörelsemarginalen var över 12 procent”, skriver koncernchefen och VD:n Per Lindberg i kvartalsrapporten, där han också flaggar för framtida förvärv eller betydande investeringar. 

Enligt rapporten var det finansiella resultatet för årets första kvartal mycket bra. Rörelseresultatet var väldigt starkt och det operativa kassaflödet utmärkt med 733 miljoner. Dessutom förbättrades nettoskuldsättningsgraden, som nu är nere på 0,57.
I rapporten konstateras också att avkastningen på sysselsatt kapital blir allt bättre och nu landade på 11 procent, dvs allt närmare det uppsatta målet på 13 procent.

”Visst gynnades kvartalsresultatet i hög grad av att vi inte hade några planerade underhållsstopp och att kronan försvagades, men jag är ändå mycket nöjd”, skriver Per Lindberg.

Det enda område där BillerudKorsnäs inte lyckats lika bra under det här årets första kvartalet som under motsvarande kvartal  fjol är volymtillväxten.

”Men mot bakgrund av att fjolåret inleddes ovanligt starkt och att produktions- och leveransvolymer sällan ökar linjärt, hyser jag fortfarande tillförsikt till vår förmåga att nå våra långsiktiga tillväxtmål”, skriver Per Lindberg.

Enligt rapporten har marknaden varit stabil överlag under kvartalet och koncernledningen tror att det forsätter så med tämligen god efterfrågan och små förändringar i lokala priser.  

Per Lindberg konstaterar att det relativt höga massapriset bidrar till såväl stabilitet som bolagets egen lönsamhet. Samtidigt vållar den höga massakostnaden problem för ointegrerad produktionskapacitet i euroområdet och i Sverige. Man ser även att en del av bolagets konkurrenter tvingas vidta åtgärder på grund av vinstpressen. På det hela taget är marknadsutsikterna för affärsområdena Packaging Paper och Containerboard något ljusare än man tidigare förutsåg och marknaden för Consumer Board är fortsatt stabil.

”En närmare analys visar att ökad konkurrens sätter press på lokala priser inom Packaging Papers MF-segment och vi har inte kunnat utnyttja vår fulla kapacitet under kvartalet. Detta var väntat och kommer sannolikt att fortsätta. Å andra sidan går det bra för segmentet brunt säckpapper, som uppvisar en oväntat positiv trend. Inom Containerboard utvecklas fluting för närvarande mycket väl med starka orderböcker och det är möjligt att vi höjer priserna nästa kvartal. Inom liner tilltar konkurrensen med ökad kapacitet på marknaden. Priserna har varit tämligen stabila under kvartalet, men vit liner är alltjämt ett orosmoment.”, konstaterar Per Lindberg vidare.

När det gäller BillerudKorsnäs strategi räknar koncernledningen med att man kan fortsätta sin satsning mot att bli den ledande aktören inom den nyfiberbaserade förpackningsmarknaden. Det strategiska målet på medellång sikt är att företaget ska växa organiskt med 3–4 procent om året till 2018. Detta kräver investeringar för att få bort flaskhalsar och flera beslut har redan fattats i frågan och Per Lindberg räknar med att fler åtgärder vidtas.

FLAGGAR FÖR FÖRVÄRV
”Vid sidan av ren organisk tillväxt överväger vi ytterligare tillväxt genom förvärv eller omfattande investeringar eftersom vår balansräkning nu är stark nog. Aktieägarvärdet kommer dock inte att äventyras och alla sådana steg utreds mycket noga”, skriver Per Lindberg.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Sveriges mest köpta bil fyller 70 år och har blivit ”grön”

Godisprodukten ”Ahlgrens bilar” kallas ”Sveriges mest köpta bil” – i år fyller den 70 år och har samtidigt fått ny design och en förpackning som till stor del består av ”grön” bioplast.
bilar-plantpack-utvald

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

För att minska mängden engångsartiklar testar Circle K tillsammans med Panter och Tingstad ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
Circle K

Fiberflaska som är redo för industriell produktion

Flaskor av fiber är ett område som intresserar många utvecklare och titt som tätt kommer information om nya produkter. Däremot ser man inte mycket av dem på marknaden. På nyligen avslutade Pack Expo i Las Vegas visades ett alternativ.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

World Packaging Organization och AIPIA i smart samarbete

WPO, World Packaging Organization, och AIPIA har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU), för att främja sitt samarbete för att dela idéer om smarta förpackningar och den vetenskap som ligger till grund för det.
WPO AIPIAx