Smurfit Kappa presenterar nya mål inom hållbarhet och miljö

PUBLICERAD: 28 januari 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Smurfit Kappa presenterar nya ambitiösa miljö- och hållbarhetsmål inom Better Planet-satsning. (Bild Smurfit Kappa)|”Hållbarhet har alltid varit en del av vårt DNA”, säger Tony Smurfit. (Bild Smurfit Kappa)

Globala förpackningskoncernen Smurfit Kappa presenterar nya ambitiösa hållbarhetsmål inom en rad olika områden. De nya målen fokuserar på att ytterligare minska företagets miljöavtryck, öka stödet till de samhällen, där man har verksamhet och skapa ytterligare förbättringar för sina medarbetare. Målen bygger på företagets etablerade hållbarhetsarbete och ingår i satsningen Better Planet 2050.

Smurfit Kappa skriver i ett pressmeddelande att Better Planet 2050 kvantifierar bolagets fortsatta satsning på hållbarhet genom att fokusera på miljömässig och social hållbarhet inom områden där man tror att det har störst effekt. Det handlar bland annat om att erbjuda kunderna hållbara förpackningar, minska företagets miljöpåverkan avseende vattenförbrukning, avfall och koldioxidutsläpp, att stödja de orter där man har verksamhet och att jobba för integration och mångfald samt hälsa och säkerhet. Identifierade mål är specifika, mätbara och ger en färdplan för hur man kan uppnå resultat på kort, medellång och längre sikt.

”Hållbarhet har alltid varit en del av vårt DNA”, säger Tony Smurfit. (Bild Smurfit Kappa)

”Hållbarhet har alltid varit en del av vårt DNA. Nu är det viktigare än någonsin, att vi fokuserar på hur vi behandlar vår planet, hur vi kan skapa en mer inkluderande värld och uppnå större jämlikhet i våra samhällen. Det behöver göras mer för att tackla de här globala utmaningarna. Därför sätter vi nu upp nya, mer ambitiösa både kortsiktiga och mer långsiktiga må”, säger Tony Smurfit, VD och koncernchef i Smurfit Kappa.

I de nya målen ingår bland annat att Smurfit Kappa ska öka sina spårbarhetscertifierade hållbara förpackningsleveranser till kunder. Det nuvarande målet på 90 procent höjs i den nya planen till 95 procent. Spårbarhetscertifierade leveranser är viktiga för att ge transparens och spårbarhet för kunder, som förlitar sig på att företagets råvaror kommer från hållbara källor.

Sedan tidigare har Smurfit Kappa satt upp det ambitiösa målet att uppnå minst netto-noll-utsläpp av koldioxid till 2050. I den nya färdplanen tar man också upp att man ska fortsätta att söka alternativa sätt att återanvända och återvinna avfallsmaterial för att minska mängden deponerat avfall och att man ska minska sitt totala vattenintag.

Andra åtaganden, som ingår i Better Planet 2050, är att företaget genom sitt engagemang för sina medarbetare ska fokuserar på en rad åtgärder, bland annat för att ytterligare minska företagets totala antal registrerbara olyckor (TRIR). Dessutom är ambitionen att andelen kvinnliga medarbetare ska ligga på mer än 30 procent.

Slutligen kommer Smurfit Kappa också att donera mer än 24 miljoner euro under de kommande fem åren som stöd till samhällsinitiativ för att bygga ut det omfattande volontär- och samhällsarbete, som görs på ett lokala plan världen över.

”Vi inser att bra socialt medborgarskap, som kommer till uttryck i våra relationer med medarbetare, affärspartners och de lokalsamhällen där vi har verksamhet, kan göra livet bättre och är avgörande för att kunna skapa en hållbar framtid för oss alla”, säger Tony Smurfit.

Smurfit Kappa skriver att med satsningen på miljö- och hållbarhetsmålen kommer företagets Better Planet Packaging-portfölj av hållbara produkter att fortsätta tillverkas med mindre resurser, mindre energi samt ge upphov till mindre avfall. Genom att tillhandahålla och utveckla innovativa pappersbaserade förpackningslösningar kan företaget minska sin egen klimatpåverkan och hjälpa kunder att leverera egna kort- och långsiktiga hållbarhetsmål.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x