Scanpack Summit: Hur man får en hållbar förpackningsindustri

PUBLICERAD: 30 augusti 2022
UPPDATERAD: 25 januari

På Scanpack Summit ska Armando Mariano, hållbarhetsexpert och verksam inom Seda International Packaging Group, berätta om hur man uppnår en hållbar förpackningsindustri. (Bild Svenska Mässan)|Armando Mariano ser fram emot sitt framträdande på Scanpack Summit. (Bild fr LinkedIn)

På strategikonferensen Scanpack Summit, som hålls under Scanpack-mässan i oktober, kommer hållbarhetsexperten Armando Mariano att tala om hur man uppnår en säker och hållbar förpackningsindustri.

Armando Mariano är hållbarhetschef och FoU-ansvarig för material och produkter på Seda International Packaging Group, som designar och tillverkar innovativa förpackningslösningar för livsmedel och livsmedelstjänster inom kategorierna kartong, papp och flexibla förpackningar. Sedas kunder återfinns inom ledande multinationella företag som vill ha hållbara produkter i linje med sina miljöstrategier.

På Scanpack Summit kommer Armando Mariano, som i mer än 25 år har lett nya globala produktlanseringar från koncept till industrialisering hos Seda, att dela med sig av sin erfarenhet och även presentera en ny rapport från EESC (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén).

”Jag kommer att prata om huvudprioriteringar och relevanta rekommendationer för en säker, prisvärd och hållbar förpackningsindustri. Jag kommer också att presentera en ny rapport som utarbetats av EESC. Rapporten fokuserar huvudsakligen på bevarandet och förnybarheten av förpackningsmaterial, principerna ´ekodesign´ och ´ändamålsenlighet´, minskningen av utsläpp under tillverkningsprocesser fram till återvinningsbarhet samt cirkulära, pappersbaserade förpackningar med ´evig livslängd´”, berättar Armando Mariano.

Hållbarhet är ett ämne som blir allt hetare inom förpackningsindustrin. Företag världen över gör förändringar för att tillgodose behovet av mer hållbara förpackningar. För att lyckas är det avgörande att såväl konsumenter som offentliga institutioner bidrar.

”EESC-rapporten betonar också att säkerhet och skydd av förpackade produkter är de viktigaste aspekterna att beakta, med särskild uppmärksamhet på livsmedel och drycker, så att förpackningarna är både hållbara och effektiva. I det avseendet får inte en hållbarhetsinriktad syn på förpackningsdesign undergräva dessa funktioner. Slutligen har vi även understrukit att hållbara åtgärder inte bara måste vidtas av förpackningsindustrins intressenter utan också av offentliga institutioner och konsumenter”, framhåller Armando Mariano.

Förpackningsindustrin står inför många utmaningar. I rapporten redogörs för vilka nödvändiga förändringar som måste göras för att kunna övervinna utmaningarna och skapa en hållbar kedja över hela branschen.

”Korrekt insamling och återvinning av förpackningar är avgörande för att minska slöseri med resurser. Samtidigt är det viktigt att implementera enhetliga kriterier för de regler för förpackningsåtervinning och insamlingssystem som tillämpas lokalt i medlemsländerna. EU-kommissionen bör också säkerställa lika tillämplighet och efterlevnad av de lagstadgade kraven för hållbarhet inom hela EU för att undvika fragmentering och interna tekniska hinder”, säger Armando Mariano, som också betonar vikten av evidensbaserade politiska åtgärder för att skapa bästa möjliga miljömässiga resultat.

Armando Mariano ser fram emot sitt framträdande på Scanpack Summit. (Bild fr LinkedIn)

”Evidensbaserade politiska åtgärder behövs för att kunna säkerställa bästa möjliga miljömässiga resultat. I detta avseende rekommenderas i rapporten att den kommande översynen av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall (PPWD) möjliggör ytterligare innovation genom att sätta upp mål som är anpassade till livscykeltänkandet, som stöds av starka data och vetenskapliga bevis och som ger bästa möjliga miljömässiga resultat överlag och som också tar tillräcklig hänsyn till eventuell påverkan på produkterna i förpackningen”, säger han.

Armando Mariano ser fram emot sitt framträdande på Scanpack Summit, där han kan dela med sig av sina insikter om hur hela förpackningsindustrin kan bli mer hållbar, och vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa en kedja där hållbarheten är garanterad.

”Scanpack Summit täcker ett brett spektrum av förpackningsområden, från cirkulär ekonomi till konsumenter och disruptioner. Från framtidens förpackningar till smarta förpackningar. Min förväntning är att vi kan fortsätta stödja anpassning och gemensamma visioner inom förpackningsindustri, varumärken och bland konsumenter. På så sätt kan vi tackla dagens största utmaningar och ta vara på morgondagens bästa möjligheter”, avslutar Armando Mariano.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Klockan tickar för förpackningsföretag om man ska klara EUDR till årsskiftet

Nedräkningen fortsätter mot den 30 december 2024, då de flesta företag baserade i EU eller som levererar varor till EU måste följa EU:s nya avskogningsförordning (EUDR). Det kommer att ställa stora krav på till exempel tillverkare av papper, kartong och förpackningar.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx