Samverkansplattform ska öka insamlingen av förpackningar

PUBLICERAD: 2 april 2019
UPPDATERAD: 25 januari

En ny överenskommelse mellan FTI, SKL och Avfall Sverige kan öka bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. (Bild FTI)

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) skriver i ett pressmeddelande att det nu finns en överenskommelse om hur kommun och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar, som invånare sorterat för återvinning.

I överenskommelsen, även kallad en samverkansplattform, har FTI, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Avfall Sverige enats om hur kommun och näringsliv kan samarbeta, när insamlingen byggs upp och är i drift.

Det är producenterna av förpackningar och tidningar, som ansvarar för insamlingen, genom så kallade tillståndspliktiga insamlingssystem. Det ska ske i samarbete med kommunerna, som bland annat ansvarar för insamlingen av mat- och restavfall, upplåtande av mark, hantering av bygglov och utförande av miljötillsyn. Överenskommelsen innehåller principer och utgångspunkter för hur exempelvis samråd mellan parterna kan ske vid ansökan om tillstånd för nya insamlingssystem och när systemen är i drift, och även för samråd med Naturvårdsverket, som är tillstånds- och tillsynsmyndighet över insamlingssystemen.

Utgångspunkten för samarbetet är de nationella återvinningsmålen och ett utvecklat producentansvar, som syftar till att underlätta för hushåll att sortera ut förpackningar och tidningar. Parterna är överens om att söka flexibla systemlösningar utifrån lokala förutsättningar, miljönytta och kostnadseffektivitet. Ju fler förpackningar och tidningar, som sorteras och lämnas till återvinning, desto mindre blir avfallets påverkan på miljön. Överenskommelsen ska underlätta denna utveckling.

Ett mål är också att bidra med underlag till Naturvårdsverkets utformning av riktlinjer för insamling och återvinning.

Arbetet med plattformen inleds nu genom att den till en början testas i tio kommuner.

”Vi kan tillsammans utveckla ett redan framgångsrikt system, som överträffar dagens nationella mål. Med kommunernas lokala kunskap och våra existerande system kan pragmatiska lösningar bli både tillgänglighets-, kostnads- och miljöeffektiva, maximal miljönytta helt enkelt”, säger Gunnar Svensson, ordförande i FTI i en kommentar.

”Kommunerna är angelägna om att det ska bli enklare för invånare att sortera förpackningar och tidningar nära sitt hem. Det gör att mer avfall kan samlas in till återvinning, vilket är bra för miljön och klimatet. Samverkansplattformen är ett steg i den riktningen, eftersom den underlättar samarbete mellan berörda parter”, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

”Målet är att erbjuda ett enklare, mer begripligt och flexibelt insamlingssystem för att därigenom öka insamlingen och materialåtervinningen av förpackningar och tidningar. Samverkansplattformen innebär starten på ett långvarigt samarbete kring en mängd frågor för att utveckla insamlingen av förpackningar och tidningar”, säger Claes Thunblad, , ordförande i Avfall Sverige.

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium

New Yorks justitieminister stämmer PepsiCo för nedskräpning

New Yorks justitieminister lämnade för några veckor sedan in en stämningsansökan där hon anklagar PepsiCo för att ha skadat allmänheten och misslyckats med att varna konsumenter för miljö- och hälsohot från dess plastförpackningar av engångstyp.
pepsico1x

FunkyPack ska utveckla barriärlösningar för torrformade produkter

FunkyPack är ett nytt, svenskt projekt som ska utveckla smarta barriärlösningar till torrformade produkter. Tekniken att torrforma är etablerad men barriärer är fortsatt ett utvecklingsområde.
Kuddex