Rottneros redovisar stark rapport för första kvartalet

PUBLICERAD: 24 april 2019
UPPDATERAD: 25 januari

Rottneros Packaging har nu startar kommersiell tillverkning av formpressade fibertråg i fabriken i Sunne. VD Kasper Skuthälla visar upp exempel på fabrikens produktion. (Bild Rottneros Packaging)

Massa- och förpackningskoncernen Rottneros AB redovisar ett starkt första kvartal 2019. Bland annat ökade nettoomsättningen med 17 procent till 630 miljoner kronor (537 milj. kr) och rörelseresultatet (EBIT) steg med hela 81 procent – från 78 miljoner kronor Q1-2018 till 141 miljoner kronor i år – vilket är rekord för ett enskilt kvartal i koncernens nuvarande struktur.

Resultat efter finansiella poster för första kvartalet 2019 ökade till 136 miljoner kronor (73 milj. kr) och resultatet per aktie för första kvartalet 2019 nästan fördubblades, från 0,37 kronor till 0,71 kronor.

”Återigen kan Rottneros visa upp ett rekordstarkt kvartal med ett rörelseresultat efter årets första tre månader som uppgår till 141 miljoner kronor. Samtidigt har produktionen startat i framtidssatsningen Rottneros Packaging i Sunne”, skriver VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin kommentar till kvartalsrapporten.

Lennart Eberleh framhåller också att Rottneros får bra betalt för sina produkter och att en svag svensk krona hjälper till att dämpa den prispress, som råder på marknaden. Ett synnerligen starkt resultat och ett bra kassaflöde stärker koncernens balansräkning ytterligare och förstärker motståndskraften mot eventuella oroligheter i den globala ekonomin.

Men även om kvartalsresultatet är mycket starkt, så noteras det i rapporten att det även funnits en del störningar i produktionen under kvartalet.

”Trots det goda resultatet har det inte varit ett första kvartal helt fritt från bekymmer. Brister i kvaliteten på vedråvaran orsakade störningar i produktionen framför allt i bruket i Vallvik”, skriver Lennart Eberleh.

Beträffande affärsområdet Rottneros Packaging, så noteras att man har flyttat in i nya funktionella lokaler i Sunne och startat den kommersiella tillverkningen av formpressade fibertråg för livsmedel och andra produkter. Parallellt med bygget av fabriken har också organisationen inom Rottneros Packaging förstärkts och är nu bemannad för produktion i treskift samt en fortsatt utveckling av verksamheten.

”Satsningen på Rottneros Packaging är helt i linje med vårt arbete för att tillfredsställa marknadens efterfrågan av produkter som är smarta för miljön och klimatet”, säger Lennart Eberleh.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Konsumenterna katalysatorn bakom nya hållbara förpackningslösningar

Det är vi konsumenter som driver på utvecklingen av nya, hållbara, förpackningar och plastförpackningar är illa ute enligt en undersökning av Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Jonas Hellström – med variation som inspiration

Jonas Hellström har jobbat inom den grafiska branschen i över 20 år. Efter sin examen i grafisk design och illustration från Forsbergs har han bland annat hunnit med att starta upp byrån Lobby Design samt spendera nio år som design director på Amore. Snart står han på scenen på Inhousedagen i Stockholm.
stillahavetx

Ny teknik ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar

Aptar CSP Technologies och ProAmpac har utvecklat en teknik som ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar.
proampac-and-aptar-1709018491x

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx