Rottneros Q3: Ökad omsättning men väsentligt lägre resultat

PUBLICERAD: 23 oktober 2019
UPPDATERAD: 25 januari

”Efterfrågan på klimatsmarta förpackningsprodukter och fibertråg är fortsatt stor och växer kraftigt”, skriver Lennart Eberleh i Rottneros rapport för Q3-2019. (Bild Rottneros)

Rottneros omsättning under årets tredje kvartal ökade med nio procent och blev 617 miljoner kronor, jämfört med 567 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Samtidigt som leveransvolymen blev högre har försäljningspriserna sjunkit, vilket resulterade i att resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet blev väsentligt mindre.

”Under det tredje kvartalet präglades koncernen av en stabil produktion och hög leveranstakt jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Lägre massapriser och fortsatt höga vedkostnader innebar att EBIT-resultatet minskade med drygt 50 procent till 54 miljoner kronor. Kassaflödet var fortsatt bra, vilket i kombination med en solid balansräkning ger utrymme för en extrautdelning. Inriktningen mot ständiga förbättringar inom såväl produktion som hållbarhet fortsätter”, skriver Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin kommentar till kvartalsrapporten.

Av rapporten framgår att produktionen vid koncernens bruk var stabil jämfört med Q3 ifjol och uppgick till 100 tusen ton. Under kvartalet påverkades volymen av det årliga underhållsstoppet i Rottneros Bruk, som förlöpte enligt plan. I Vallvik bromsades takten något mot slutet av september, inför det planerade underhållsstoppet i oktober.

Försäljningsvolymen under kvartalet ökade med 20 procent till 111.000 ton vilket är ett nytt kvartalsrekord. Enligt rapporten är tillgången på vedråvara fortsatt god, där balansen mellan lokal vedförsörjning och import ligger på en gynnsam och långsiktigt uthållig nivå.

Inom affärsområdet Rottneros Packaging fortgår satsningen enligt plan. Den nya maskinen för tillverkning av fibertråg vid enheten i Sunne är klar att levereras (LÄS HÄR) och kommer att starta upp i slutet av det fjärde kvartalet.

”Efterfrågan på klimatsmarta förpackningsprodukter och fibertråg är fortsatt stor och växer kraftigt”, skriver Lennart Eberleh i kvartalsrapporten.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax