Rottneros investerar efter positivt resultat

PUBLICERAD: 14 maj 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Och man investerar även vid Vallviks bruk.|Rottneros koncernchef Per Lundeen gläder sig åt såväl ett bra kvartalsresultat som de kommande investeringarna.

Rottneros resultat efter finansnetto för första kvartalet 2015 uppgick till 103 miljoner kronor, vilket är 83 miljoner kr mer än motsvarande kvartal i fjol och koncernens hittills bästa kvartalsresultat i nuvarande struktur. Även nettoomsättningen ökade: från 380 miljoner kr Q1 i fjol  till 454 miljoner kronor Q1 i år.
Rottneros styrelse har nu beslutat att bevilja 180 miljoner kronor för att öka kapaciteten vid koncernens båda bruk, Vallviks Bruk och Rottneros Bruk, för att säkerställa en kontinuerlig positiv utveckling och tillväxt.

Investeringsbeslutet innebär att den långsiktiga plan för att öka kapaciteten i koncernen, som ledningen utarbetat och som går under namnet Agenda 500, nu startar med omedelbar verkan.
Investeringar görs i förnyad produktionsutrustning och organisation för att öka kapaciteten och bygga bort trånga sektioner i de två bruken.

Det långsiktiga målet är att expandera Rottneros sammanlagda kapacitet för att nå upp i en affärsvolym om minst 460.000 ton pappersmassa per år jämfört med de 345.000 ton som producerades ifjol. Takten på investeringarna avgörs av Rottneros förmåga att avsätta de ökade volymerna på marknaden.

Den totala ramen ligger runt 800 miljoner kronor för hela Agenda 500 fördelat på ca 400 miljoner kr på medellång sikt och 400 miljoner kr på längre sikt.

”Vi är mycket nöjda med Rottneros positiva utveckling och Agenda 500 bygger vidare på en framgångsrik satsning på högkvalitativ massa och vi ser framtiden an med stor tillförsikt”, säger styrelsens ordförande Rune Ingvarsson.

Rottneros koncernchef Per Lundeen, som tillträdde i slutet av 2014, har tillsammans med ledningsgrupperna vid de två bruken arbetat fram Agenda 500. Han är övertygad om att verksamheten har mycket att vinna på fortsatta investeringar och utveckling av nischstrategin.

”Vallviks Bruk och Rottneros Bruk har högkvalitativa och specialiserade pappersmassor och de har lyckats mycket väl med sin marknadspositionering mot mer och mer specialprodukter. Framgången med våra specialprodukter har skapat resurser och gett oss mod för att ta det här steget och på så sätt säkra framtiden för Rottneroskoncernen och de båda bruken.” säger Per Lundeen.

Koncernchefen är förstås också mycket nöjd med det positiva resultatet för årets första kvartal.

”Det första kvartalet blev starkt för Rottneroskoncernen genom att ett antal positiva faktorer samverkade. Resultatutvecklingen drevs främst av att både valutor och massamarknaden gick vår väg i förhållande till fjolårets första kvartal, men även vårt interna förbättringsprogram fortsatte att leverera och gav betydande resultattillskott. Framför allt ökad försäljning och produktion förklarar en stor del av den vinstförbättringen. Det är också mycket glädjande att se att båda bruken levererar god lönsamhet och rejäla resultatförbättringar”, skriver Per Lundeen i kvartalsrapporten.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1974

Tidningen Packnews (tidigare nord emballage) fyller i år 90 år. Kanske är det världens äldsta förpackningstidning. Redaktionen har sedan ett par år bläddrat i tidningar från åren som gått och publicerat lite smått och gott och vi kommer att publicera en del av detta här.
Lättx

Metsä Board moderniserar Simpele kartongbruk

Metsä Board har fattat ett investeringsbeslut att förnya falskartongmaskinen i Simpele i Finland, vilket kommer att förbättra kvaliteten på falskartong och öka produktionseffektiviteten.
Metsä Board Simpele_winterx

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Ny monofilm av PE för frysförpackningar

Bonduelle, ExxonMobil och Constantia Drukpol har tillsammans utvecklat en monofilm av polyeten som klarar de tuffa kraven på frysförpackningar.
Bonduelle-achieves-6-years-with-no-lost-time-incidents-with-Alchemy