Rottneros 2016: Starkt helår men förlust sista kvartalet

PUBLICERAD: 8 februari 2017
UPPDATERAD: 25 januari

Lennart Eberleh

2016 blev ännu ett starkt verksamhetsår för Rottneros AB, men resultatet dras ner av underhållsproblem vid bruket i Vallvik under årets sista kvartal.
Rottneros resultat för helåret 2016 uppgick till 163 miljoner kronor efter finansiella poster, vilket var 96 miljoner kronor lägre än 2015.
För fjärde kvartalet blev resultatet efter finansiella poster minus 7 miljoner kronor, att jämföra med motsvarande period 2015, som slutade med ett plus på en miljon kronor.

”Fjärde kvartalet är normalt ett svagt kvartal för Rottneros på grund av det årliga underhållsstoppet i Vallviks Bruk samt igångkörning av nya investeringar, så även 2016. Eftersom uppstartsprocessen i Vallvik var mer problematisk än planerat 2016, påverkades leveransvolymerna negativt framförallt under december”, skriver Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin bokslutskommentar.

Enligt rapporten innebar produktionsbortfallet och den direkta kostnaden för underhållsstoppet i Vallvik att fjärde kvartalets resultat minskades med cirka 55 miljoner kronor.

Lennart Eberleh skriver i sin kommentar att helåret 2016 blev ytterligare ett resultatmässigt starkt år för Rottneros, även om externa faktorer som priser och elkostnader liksom underskottet i fjärde kvartalet gjort att koncernen inte når hela vägen till 2015 års resultat.

”Men med en avkastning på sysselsatt kapital på 15 procent är vi fortsatt i toppen bland jämförbara bolag. Rottneros har en stark balansräkning och var fortsatt skuldfritt vid 2016 års  utgång, vilket är en bra grund för fortsatt utveckling enligt vår långsiktiga plan Agenda 500”, skriver Lennart Eberleh.

Koncernchefen konstaterar också att Rottneros primära fokus att öka koncernens volymer genom ökad kapacitet och produktivitet ligger fast. 

”Investeringarna i vår långsiktiga plan Agenda 500 löper planenligt i båda bruken. Första steget i effektiviseringen av CTMP-produktionen i Rottneros Bruk färdiginstallerades under hösten och har gett positiva effekter. Rottneros Bruk har genom årsproduktionen om 157.000 ton satt nytt produktionsrekord på årsbasis”, skriver Lennart Eberleh.

I september i fjol tillkännagav Rottneros ska leda och koordinera PULPACKTION (läs HÄR), som är ett projekt inom  EU:s program för forskning och innovation.

”PULPACKTION startade programenligt den 1 oktober 2016, med Rottneros Packaging som koordinator. Målsättningen är att ta fram en helt biobaserad förpackning till ett konkurrenskraftigt pris och på så sätt bidra till en mer hållbar utveckling inom förpackningsindustrin”, noterar Lennart Eberleh i bokslutsrapporten.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x