Premiär för visionsystem som använder artificiell intelligens

PUBLICERAD: 11 september 2020
UPPDATERAD: 25 januari

I Omrons nyutvecklade AI-baserade visionsystem registreras produkter längs en tillverkningslinje av en eller flera kameror. (Skiss Omron)|Kamerornas bilder analyseras och lagras i ett datorprogram. Även bilder på felfria produkter lagras och bygger på så sätt upp en ”erfarenhet” som det annars tar mänskliga inspektörer flera år att uppnå. (Skiss Omron)|”Vi försöker närma oss och till och med förbättra det mänskliga ögats funktion”, säger Jan Nieswandt, Omron Europe. (Bild Omron)

Japanska elektronik- och automationsföretaget Omron, med europeiskt dotterbolag i Nederländerna, har utvecklat vad man betecknar som branschens första visionsystem som använder artificiell intelligens (AI) för felavkänning.

Det nya visionsystemet, som ingår i Omrons FH-serie, tillämpar en AI-teknik som reproducerar mänsklig känslighet samt de fysiska avkänningstekniker, som skickliga inspektörer använder sig av för att känna och upptäcka fel, vilka är svåra att fånga upp med andra visiontekniker. Med hjälp av AI-tekniken kan Omron på så sätt automatisera mänskliga visionsbaserade inspektioner.

Kamerornas bilder analyseras och lagras i ett datorprogram. Även bilder på felfria produkter lagras och bygger på så sätt upp en ”erfarenhet” som det annars tar mänskliga inspektörer flera år att uppnå. (Skiss Omron)

Många tillverkare förlitar sig på mänskliga visuella inspektioner, särskilt för att på ett pålitligt sätt kunna identifiera subtila produktfel även på flexibla linjer där det produceras många olika slags artiklar.

Traditionellt sett har det viktigaste varit känsligheten och kunskapen hos tekniker med lång erfarenhet, men nu ökar efterfrågan på arbetsbesparande automatiserade visuella inspektioner. För att lösa de här utmaningarna utvecklade Omron branschens första felsökande AI, som reproducerar de tekniker, som erfarna inspektörer använder sig av.

Omron skriver i ett pressmeddelande att artificiell intelligens (AI) nu har nått det stadium, då tekniken kan känna igen föremåls funktioner lika bra som människor och automatiskt lära in olika kriterier. Även om många AI-lösningar står inför utmaningar, när det gäller stora mängder bilddata, specialiserad maskinvara och tekniskt kunnande, så har Omron med sin AI-teknik gjort stora framsteg, när det gäller att möjliggöra en bredare användning.

”Vi försöker närma oss och till och med förbättra det mänskliga ögats funktion”, säger Jan Nieswandt, Omron Europe. (Bild Omron)

Med Omron nya visionsystem kan man med hjälp av ett AI-baserat bildfilter återskapar den teknik, som skickliga inspektörer använder för att identifiera fel i någon form längs en tillverkningslinje. Repor och småskador, som tidigare var svåra att fånga med traditionella visionsystem, kan nu identifieras även utan användning av exempel och justeringar. Ett finmatchningsverktyg för AI lär sig dessutom av bilddata från icke-felaktiga produkter och samlar på så sätt på sig den ”expertis”, som mänskliga inspektörer behöver många år för att utveckla.

”Vi försöker närma oss, och till och med förbättra, det mänskliga ögats funktion och vi fortsätter att samla data och forska om den senaste AI-teknikens utveckling. Genom att utöka omfattningen av vad som kan automatiseras vid visuell kvalitetsinspektion befriar vi människor från enkelt och monotont arbete, samtidigt som processkvaliteten och stabiliteten förbättras”, säger Jan Nieswandt, marknadschef inom Vision och RFID på Omron Europe.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax