Ordinarie och vice ordförande lämnar Stora Ensos styrelse

PUBLICERAD: 10 december 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Både ordföranden Jorma Eloranta (t.v.) och vice ordföranden Hans Stråberg (t.h.) har avsagt sig omval till Stora Ensos styrelse. (Bilder Stora Enso)

Såväl Stora Ensos styrelseordförande Jorma Eloranta som vice ordförande Hans Stråberg avsäger sig omval inför bolagsstämman i mars 2021.

Inför årsstämman 2021 har Aktieägarnas nomineringsråd, som har tillsatts av Stora Ensos bolagsstämma, föreslagit omval av sju av styrelsens nio medlemmar och nyval av två ledamöter, sedan såväl Jorma Eloranta som Hans Stråberg har meddelat, att de inte är tillgängliga för omval till styrelsen.

Nomineringsrådet föreslår Helena Hedblom och Hans Sohlström till nya styrelseledamöter och omval av nuvarande styrelsemedlemmarna Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen och Richard Nilsson.

Vidare föreslås att Antti Mäkinen väljs till ny ordförande och Håkan Buskhe till ny vice ordförande för styrelsen.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att Helena Hedblom, född 1973, är svensk medborgare och har en civilingenjörsexamen i materialteknologi samt en gedigen bakgrund inom industriell forskning och utveckling. Hon är sedan mars 2020 VD och koncernchef för Epiroc. Hon är oberoende i förhållande till bolaget och dess aktieägare. För närvarande äger Helena Hedblom inga aktier i Stora Enso.

Hans Sohlström, född 1964, är finsk medborgare och har en civilingenjörsexamen samt en gedigen bakgrund i skogsindustrin och olika ledande befattningar. Han är sedan 2018 VD och koncernchef för Ahlström-Munksjö Oyj. Han är oberoende i förhållande till bolaget och dess aktieägare. För närvarande äger Hans Sohlström inga aktier i Stora Enso.

”Jag vill tacka Jorma Eloranta och Hans Stråberg för att under många år ha bidragit med betydelsefulla insatser för Stora Ensos utveckling. Som ordförande har Jorma Eloranta i över tre år gjort ett viktigt jobb och med sin omfattande erfarenhet lett styrelsens arbete och rekryterat företagets nuvarande VD. Hans Stråberg har med sitt ledarskap, sin erfarenhet och klokhet, varit en högt värderad ledamot i styrelsen under de senaste 12 åren, varav mer än tre år som vice ordförande. Stora Enso har en lovande strategi på plats och nomineringsrådet är glada att kunna föreslå Antti Mäkinen som kandidat att bli styrelsens nya ordförande. Vi är också säkra på att de föreslagna nya styrelseledamöterna, Helena Hedblom och Hans Sohlström, kommer att tillföra styrelsen kompetens och erfarenhet, som kommer att vara mycket viktig i nästa fas av utvecklingen som ett ledande företag inom förnybara material”, säger Marcus Wallenberg, ordförande i Aktieägarnas nomineringsråd.

”Stora Ensos styrelse godkände nyligen en uppdaterad strategisk plan för företaget. Den har tagits fram under ledning av vår VD Annica Bresky, som tillträdde sin post för ett år sedan. Stora Enso har en kompetent VD och ledningsgrupp på plats. Koncernen har också en bra strategi, som bygger på hållbarhet och att långsiktigt arbeta för att ersätta fossilbaserade material med förnybara alternativ. Årsstämman våren 2021 blir därför en naturlig punkt för mig att lämna över styrelseordförandeskapet till min efterträdare, som kommer att utses på stämman”, säger avgående styrelseordföranden Jorma Eloranta i en kommentar.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Stora Ensos årsstämma 2021 äger rum den 19 mars.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x