Ökad robotisering men svag tillväxt i livsmedelsindustrin

PUBLICERAD: 9 oktober 2017
UPPDATERAD: 25 januari

Mer automatisering och fler robotar förväntas inom livsmedelsindustrin. Bilden visar den människoliknande roboten PR2 vid Cornell University i USA|som bland många andra färdigheter även kan skiva grönsaker och blanda ihop en sallad… (Bild Cornell University)

Trots köpstarka konsumenter är tillväxten för svensk livsmedelsindustrin fortsatt svag. Många företag investerar i automatisering för att öka effektiviteten och få ner kostnaderna. Det är några slutsatser i Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev.

Årets andra kvartal blev något av en besvikelse för svenska livsmedelsproducenter. På hemmamarknaden var indexutfallet bara svagt starkare än första kvartalet och volymökningen var modest. Tillväxten för livsmedelsexporten minskade från 10,2 procent (Q1) till 5,7 procent (Q2), men jämfört med utvecklingen 2016 är det fortfarande en återhämtning.

65 procent av Livsmedelsföretagens medlemsföretag uppger att de ökar sin produktion av ekologiskt, men inte i någon större omfattning. Efterfrågan är hög, men produktionen hämmas av bristen på ekologisk råvara. 35 procent av medlemsföretagen anger att råvaruutbudet är begränsat under delar av året, medan 13 procent uppger att bristen är konstant.

”Det ekologiska sortimentet har blivit så stort, att det går nästan inte att som leverantör enbart erbjuda ´konventionella´ produkter. 85 procent av våra medlemsföretag har ekologiska alternativ och 5 procent till kommer snart att kunna erbjuda det. Men det är bara vart fjärde företag, som har högre lönsamhet på sina ekologiska produkter än på sitt övriga sortiment”, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Råvarukostnaderna fortsätter att öka, vilket slår hårdare mot livsmedelsproducenter än mot många andra industrigrenar, menar Carl Eckerdal. 

”I mer cykliska industrigrenar finns det en större förståelse hos kunderna att leverantörer måste höja sina priser på grund av dyrare råvaror”, säger han.

Ett sätt att möta de utmaningar, som svensk livsmedelsindustri står inför, är att automatisera produktionen. Trots att en stor del av medlemsföretagen på senare år ökat sina investeringar i automatisering så uppger 85 procent att det finns potential att automatisera ännu mer. 

”Att automatisera är inte relevant för alla företag, men för många, särskilt de lite större, kan det göra en enorm skillnad. Då kan man få ner kostnaderna och på allvar möta konkurrensen från länder med enorma stordriftsfördelar och låga arbetskraftskostnader”, framhåller Carl Eckerdal.. 

16 procent av medlemsföretagen uppger att de ska öka sina satsningar på robotar eller annan utrustning, som ökar automationsgraden under det kommande året, 63 procent uppger att de ska göra det inom några år. På kort sikt kommer de flesta att investera i fasta robotlösningar, men mobila robotar (som inte är låsta till ett visst produktionsmoment) kommer att bli allt vanligare, i takt med att tekniken utvecklas och går ner i pris.

Text Carina Malm

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x

Nordvalls Etikett ingår partnerskap med utländska producenter

Nordvalls Etikett AB har slutit ett samarbetsavtal med holländska Geostick och franska Stratus Packaging. Bakgrunden till samarbetet är att bibehålla och stärka gemensamma marknadsandelar på en kraftigt konkurrensutsatt marknad.
Vid frågor om bilden, skriv till: christian.andersson@apeloga.se

Majoritet av konsumenter prioriterar inte återanvändbara förpackningar

Det globala konsultföretaget PA Consulting (PA), med basen i Storbritannien, genomförde nyligen en enkät bland fyratusen konsumenter i Storbritannien och USA. Den avslöjade nya insikter om konsumenternas attityder till förpackningar i snabbrestaurangsbranschen.
Reusable cup