Nu provkörs BillerudKorsnäs rekordstora kartongmaskin

PUBLICERAD: 17 april 2019
UPPDATERAD: 25 januari

Vid Gruvöns Bruk vid norra Vättern har BillerudKorsnäs byggt en av världens största kartongmaskiner. (Bild BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs VD och koncernchef Petra Einarsson skriver i koncernens rapport för årets första kvartal att provkörningar nu har inletts av den rekordstora och rekorddyra kartongmaskinen, som installerats vid bruket i Gruvön.

”Jag är mycket glad att kunna meddela att upprampningen av KM7 i Gruvön går som planerat och att provkörningar av maskinen pågår. Denna kartongmaskin är en av världens mest moderna produktionsanläggningar, vilket gör BillerudKorsnäs väl positionerat för att möta den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar”, säger Petra Einarsson i rapporten.

Beslutet att bygga om Gruvöns bruk till kartongproduktion och installera en av världens största kartongmaskiner togs av BillerudKorsnäs styrelse den 12 december år 2016. Den totala investeringskostnaden, som även innebar en omfattande om- och tillbyggnad av bruket, beräknades till 5,7 miljarder kronor, vilket innebar den största investeringen i bolagets historia.

Under resans gång har kostnaderna för kartongmaskinen ökat och i slutet av år 2017 beräknades den totala investeringskostnaden bli cirka 6,84 miljarder kronor.

I kartongmaskinen, som byggts och installerats av tyska Voith Paper, ska BillerudKorsnäs produceras framförallt vätskekartong till dryckesförpackningar, men även vanlig förpackningskartong och vit kraftliner samt Cup Stock-kartong avsedd för produkter inom food service. Maskinen har en bredd på 8,6 meter och en kapacitet på 550.000 årston. Den är 350 meter lång och är inrymd i en nybyggd 400 meter lång maskinhall.

Produktionsstarten och invigningen av den rekordstora kartongmaskinen kommer alltså allt närmare. BillerudKorsnäs har dock ännu inte kommunicerat några exakta datum för dessa.

Övrigt i kvartalsrapporten:
Av BillerudKorsnäs kvartalsrapport för Q1 2019 framgår vidare att bolaget har haft god efterfrågan och en stark försäljningsutveckling i alla divisioner. Nettoomsättningen blev 6,504 miljarder kronor, vilket var en ökning med drygt 600 miljoner kr jämfört med första kvartalet 2018. På grund av höga fiberkostnader minskade dock rörelseresultatet och slutade på 640 miljoner kronor (677 miljoner kr 2018).

Trots resultatnedgången och en förväntad hög prispress är VD Petra Einarsson positiv när det gäller koncernens utveckling på längre sikt.

”På längre sikt innebär marknadstrenderna stora möjligheter till fortsatt tillväxt. Vi är väl positionerade med ett brett erbjudande av innovativa och hållbara förpackningar och lösningar. Efterfrågan på ett komplett erbjudande, där hållbarhet i materialen är en central del växer. Förpackningar får en allt viktigare roll i många varumärkesägares strävan att stärka sina produkters konkurrenskraft. Detta ger oss fortsatt stark tilltro till våra produkter och vår utveckling”, säger Petra Einarsson i sina kommentarer.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax