Nu kallar BillerudKorsnäs till årsstämma – med reservationer

PUBLICERAD: 3 april 2020
UPPDATERAD: 25 januari

BillerudKorsnäs kallar till årsstämma den 5 maj i Stockholm – men reserverar sig för att stämman kanske inte alls kan hållas… (Bild BillerudKorsnäs)

Aktieägarna i BillerudKorsnäs AB kallas till årsstämma i Stockholm tisdagen den 5 maj 2020. Men det är en kallelse med stora reservationer: Med tanke på den rådande Covid-19-pandemin och hur läget kan utvecklas fram till stämman, så reserverar sig bolaget i kallelsen för om stämman över huvud taget kan genomföras…

”Den fortsatta spridningen av corona-viruset är svår att bedöma med säkerhet. BillerudKorsnäs följer utvecklingen noggrant. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. BillerudKorsnäs värnar om sina aktieägares hälsa och välbefinnande samt arbetet med att begränsa smittspridningen, och kommer givetvis att iaktta vid var tid gällande restriktioner och begränsningar av sammankomster. BillerudKorsnäs avser för närvarande att genomföra årsstämman som planerat, men i en situation där antalet personer på plats vid årsstämman riskerar överstiga då rådande begränsningar av sammankomster avser BillerudKorsnäs att ställa in årsstämman och kalla till årsstämma vid ett senare tillfälle”, skriver bolaget i sin kallelse.

Om stämman kan hållas som tänkt, så har BillerudKorsnäs beslutat att vidta särskilda försiktighets- och riskminimeringsåtgärder vid stämman. Exempelvis kommer inte bolagets tillförordnade VD och koncernchef Lennart Holm att hålla sedvanligt VD-anförande och närvaron av styrelseledamöter, koncernledningen och anställda kommer att begränsas. BillerudKorsnäs avser också att erbjuda en webbsändning av årsstämman.

För de aktieägare, som kommer till stämman, blir det dessutom en ganska ”torftig” tillställning.
”Varken kaffe, mat eller andra förfriskningar kommer att serveras till deltagarna vid stämman”, skriver BillerudKorsnäs i sin kallelse.

”Vi följer på nära håll den påverkan som corona-utbrottet har i Sverige och om regeringen eller relevanta myndigheter uppdaterar sina instruktioner eller rekommendationer, kan BillerudKorsnäs komma att besluta om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med stämman”, skriver bolaget.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x