Naturvårdsverket utreder hur plaståtervinningen kan ökas

PUBLICERAD: 27 november 2020
UPPDATERAD: 25 januari

Ökad och effektivare plaståtervinning ska bidra till Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man den 27 november har gett Naturvårdsverket två nya uppdrag, vilka ska bidra till Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Uppdragen handlar dels om att föreslå åtgärder för att plaståtervinningen ska öka, dels om bättre miljömässig och resurseffektiv hantering av bioavfall. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Plast har en viktig funktion i vårt samhälle och är en del av vår vardag, men de negativa konsekvenserna av vår ökade plastanvändning blir allt mer tydliga. När plast från fossil råvara förbränns, leder det till utsläpp av växthusgaser. Plasten står också för en stor del av nedskräpningen på land och i hav. Det är viktigt att i första hand minska mängden plast som används i samhället.

En ökad materialåtervinning av plast är ett viktigt och nödvändigt steg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Regeringen ger nu Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka materialåtervinningen av den plast, som inte går att återanvända. Ett särskilt fokus ska ligga på kemisk plaståtervinning, som ett komplement till mekanisk materialåtervinning.

Naturvårdsverket får också uppdrag om bättre miljömässig och resurseffektiv hantering av bioavfall. Bioavfall är t.ex. livsmedelsavfall och trädgårds- och parkavfall. Uppdraget innebär bland annat att ge förslag på de bestämmelser som behövs för att genomföra EU:s avfallsdirektiv.

Uppdraget om ökad materialåtervinning av plast ska redovisas den 30 november 2021. Uppdraget om bioavfall ska redovisas den 31 augusti 2021.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Bryggerinäringen visar signifikanta minskningar i klimatpåverkan från sina förpackningar

Svenska bryggerier fortsätter att minska sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.
framsida

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx