Materialåtervinningen 2016 minskade med 4 procent

PUBLICERAD: 16 november 2017
UPPDATERAD: 25 januari

Materialåtervinningsmålen för PET-flaskor och pantburkar uppnåddes inte under 2016.

Under 2016 sattes runt 1,3 miljoner ton förpackningar på den svenska marknaden. 69 procent materialåtervanns. Det är en minskning med fyra procent jämfört med tidigare års undersökning. Det visar en ny förpackningsrapport från Naturvårdsverket om materialåtervinningsstatistiken för 2016.

Sverige uppnådde sex av de nationella materialåtervinningsmålen för förpackningar och tidningar. Men två mål uppfylldes inte, det var för PET-flaskor och pantburkar.
Totalt materialåtervanns 69 procent av förpackningarna. Målet på 55 procent  uppfylldes därmed. Den svenska materialåtervinningen har dock minskat jämfört med fyra procent jämfört med tidigare år. Minskningen i materialåtervinning beror till stor del på att mängden träförpackningar, som tillförts den svenska marknaden, ökade mycket jämfört med 2015

Glasförpackningar var det förpackningsslag, som materialåtervanns i högst utsträckning, följt av pantburkar och PET-flaskor. 93 procent av glasförpackningarna, som sattes på den svenska marknaden 2016, gick till materialåtervinning. Materialåtervinningen för pappersförpackningarna (papper, papp, kartong och wellpapp) till materialåtervinning låg också högt på 82 procent.

”Källsorteringen är en jätteviktig del i den svenska avfallshanteringen. Vi är bra på att källsortera, men vi kan bi ännu bättre. Sveriges materialåtervinningsmål för förpackningar kommer att höjas från 2020. Det är därför viktigt att alla tar sitt ansvar, från den som källsorterar till branschen, som tar hand om materialet”, säger Ida Adolfsson, handläggare på Naturvårdsverket. 

Läs/ladda ner Naturvårdsverkets förpackningsrapport för 2016 vid PDF-länken nedan.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Lignin Industrier säkrar tjugofem miljoner kronor i nyemission

Svenska greentech-företaget Lignin Industries tar in 25 miljoner kronor i en nyemission och fortsätter sin satsning på produktion av biobaserad plast med lignin som råvara skriver Nordisk Bioplastförening.
lignin-emission-utvald

Spendrups satsar på sträckfilm med trettio procent PCR

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till trettio procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.
mynewsdesk-spendrupsx

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x