Kartongproduktion inledd vid Stora Ensos bruk i Uleåborg

PUBLICERAD: 1 februari 2021
UPPDATERAD: 25 januari

Stora Ensos bruk i finska Oulu (Uleåborg) i vinterskrud. Bruket är nu konverterat för drygt 3,5 miljarder kronor från tillverkning av reklam- och journalpapper till produkton av förpackningskartong. (Bild Stora Enso)|Hannu Kasurinen är chef för divisionen Packaging Materials inom Stora Enso. (Bild Stora Enso)

Stora Enso har nu slutfört den tidigare aviserade ombyggnaden av bruket i finska Uleåborg (Oulu) och startat produktionen av förpackningskartong. Massaproduktionen har varit igång sedan mitten av januari i år och den nyligen konverterade kartongmaskinen är nu i uppstartsfasen.

Det var på försommaren 2019, som Stora Enso aviserade att man skulle investera 350 miljoner euro (cirka 3,6 miljarder kronor) på att konvertera pappersbruket i Uleåborg till kartong och andra produkter inom förpackningsområdet (läs HÄR).

Stora Enso skriver nu i ett pressmeddelande att projektet har genomförts och är färdigställt inom budget. Kartongmaskinen kommer nu att köras in under det första kvartalet i år och förväntas uppnå full kapacitet till slutet av året.

”Konverteringen av Uleåborgs bruk är ett viktigt steg i vår transformation och svarar på en ökad global efterfrågan på cirkulära och miljövänliga förpackningsmaterial”, säger Stora Ensos VD Annica Bresky.

Stora Enso uppger att den nya produktionslinjen för kraftliner kommer att tillgodose globala kunder inom användningsområden med höga krav på förpackningens styrka, renhet och visuella egenskaper. Produkten, AvantForte by Stora Enso, har tre fiberlager och är därmed den starkaste kraftlinern i Stora Ensos portfölj. Den kan bland annat användas i förpackningar för färska, fettrika eller fuktiga livsmedel samt i premiumförpackningar för e-handel.

Hannu Kasurinen är chef för divisionen Packaging Materials inom Stora Enso. (Bild Stora Enso)

”Uleåborgs bruk kommer att utnyttja den senaste teknologin för att producera en stark och materialeffektiv kraftliner av högsta kvalitet. Det ger oss möjligheten att verka inom premiumsegment för förpackningar med hög tillväxtpotential, såsom livsmedel och e-handel”, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials.

Inom projektet har en av de två tidigare pappersmaskinerna konverterats till produktion av förpackningskartong. Massabruket och torkmaskinen har modifierats för att tillverka oblekt brun massa (530.000 ton/år), varav 150.000 ton säljs externt. Kapaciteten för den nya kraftlinerlinjen ligger på 450.000 ton per år. När Uleåborgs bruk inom ett år är helt inkört, kommer det att generera en årlig försäljningsökning på 300 miljoner euro för divisionen Packaging Materials.

Stora Enso skriver att efter inkörningen av den första konverterade linjen, har Uleåborg ytterligare ett framtida tillväxtalternativ genom den möjliga konverteringen av den andra pappersmaskinen till förpackningsmaterial. Detta skulle ytterligare kunna öka Uleåborgs konkurrenskraft genom integrerad massatillgänglighet, ytterligare fasta och rörliga kostnadsbesparingar, samt högre utnyttjande av den interna djuphavshamnen.

Bruket i Uleåborg har cirka 400 medarbetare, inklusive hamnpersonal. Anläggningens förbrukning av virke, som främst köps in från privata skogsägare i norra Finland, kommer att öka med 0,5 miljoner kubikmeter till 2,4 miljoner kubikmeter per år.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax