Kartongens tryckbarhet avgör mängden spill

PUBLICERAD: 23 mars 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Metoden har tagits fram av Sofia Thorman från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet.

Forskaren Sofia Thorman från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet har i sina licentiatstudier vid Innventia tagit fram en ny metod, som kan användas för att kontrollera hur jämnt en kartong absorberar vätska, exempelvis tryckfärg. Tidigare har det inte funnits teknik tillgänglig för att göra denna typ av mätningar.

För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen.

För att säkerställa att ett kartongmaterial kommer att fungera bra vid tryckning, kontrolleras dess egenskaper, då den tillverkas. Denna produktionskontroll skulle kunna bli ännu bättre, om man utöver att se till att ytan är tillräckligt slät, även följer upp hur kartongen kommer att absorbera tryckfärg, menar Sofia Thorman.

”Det ser väldigt lovande ut i de studier vi hittills gjort och jag ser fram emot att få genomföra försöken i större skala, för att bekräfta att de kan tillföra värdefull information vid kartongtillverkning på våra svenska bruk”, säger Sofia Thorman.

Med hjälp av sin metod har Sofia Thorman studerat bestruket kartongmaterial, som används till vätskeförpackningar, som t.ex. mjölk- och juicepaket. Resultaten pekar på att en ojämn absorption av tryckfärg kan leda till att bilder och text upplevs flammiga med en ojämn struktur. Detta skulle kunna förklara varför tryckproblem ibland uppstår trots att kartongytan är slät.

”Metoderna har använts inom forskningsklustret ´Tools to Predict Flexographic Print Quality for Packaging´ som avslutades december 2014 och kommer även till nytta i det nystartade programmet  ´Boosting Packaging Performance´”, berättar Anita Teleman, chef för gruppen Tryckytor vid Innventia.

Arbetet har utförts vid Innventia, inom ramen för det industriella forskningsprogrammet Vipp (Values Created in Fiber Based Processes and Products) vid Karlstads Universitet med stöd från KK-stiftelsen.

Sofia Thorman fick ut sin licentiatexamen 5 mars 2015, med avhandlingen ”Absorption non-uniformity characterisation and its impact on flexographic ink distribution of coated packaging boards”.

 

 

Läs vidare

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Tingstad Group köper Converflex i Örnsköldsvik

Tingstad Group fortsätter växa via uppköp. Nyss var det OptiPack i Sunne, nu har man köpt Converflex i Örnsköldsvik.
Paul-Jigbergx

Senaste nytt

Oroliga tider skrämmer inte FrontPac

FrontPac räds inte de svåra tiderna. Ett bra bevis är investeringen i en ny offsetpress från KBA.
Jesper och Martin

Grönt ljus för att göra gröna salladsskålar ännu grönare

Picadeli känner att deras salladskoncept blir ännu grönare via appen Bower. Nu finns möjlighet att panta 20 miljoner skålar årligen.
bower_phone

Packnews i ny kostym efter samgående med AGI Media

Packnews har bytt kostym efter mer än 15 år som nyhetsförmedlare till förpackningsindustrins värdekedja. Nu blir vi ännu bättre!
Kostym

Plastpåseskatten blev en kul sak men är på allvar

När TV-programmet Svenska Nyheter hade nypremiär häromdagen fick den märkliga plastpåseskatten mycket utrymme.
messiah