IVL-studie ska ge svar:Varför är vi är så dåliga på att källsortera plastförpackningar?

PUBLICERAD: 18 januari 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Merparten av våra använda plastförpackningar hamnar – felaktigt – bland hushållssoporna. En ny studie ska försöka ta reda på varför.

Varför är vi svenskar så dåliga på att källsortera plastförpackningar? Den frågan vill nu IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir AB försöka få svar på genom en studie, som ska genomföras i en medelstor svensk kommun.
I dag hamnar merparten av alla plastförpackningar, som hushållen använder, i soporna och endast knappt en tredjedel av plastförpackningarna hamnar i rätt återvinningskärl.


Ökad insamling är en förutsättning för att materialåtervinna mer plastförpackningar från hushållen, inte minst mot bakgrund av att återvunnen plast har ett större miljövärde än återvunnet glas.

”Insamling av plastförpackningar bygger på att vi källsorterar, att vi vet vad som utgör en förpackning och att konsumenterna är motiverade”, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien, som ska genomföras i en medelstor svensk kommun, innefattar bland annat så kallade plockanalyser, där både källsorterade plastförpackningar och plastförpackningar, som inte har sorterats ut, undersöks. Plockanalyserna ska genomföras i olika typer av bostadsområden med olika insamlingssystem.

”Vi kommer att undersöka vad som påverkar om plastförpackningen hamnar i soppåsen eller källsorteras; om det är typen av plastförpackning eller om det är vad som varit i plastförpackningen”, säger Anna Fråne.

En förutsättning för att öka materialåtervinningen är även att förstå vad som motiverar konsumenterna att källsortera. Därför ska intervjuer och enkätundersökningar genomföras. Resultaten ska ge kunskap om vad konsumenterna behöver i form av exempelvis ytterligare information, kunskap och tekniska förutsättningar för att öka källsorteringen.

Projektet genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir AB. Det samfinansieras av Plastkretsens Stiftelse för Forskning och Stiftelsen IVL.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax