Höga elpriserna tvingar många plastaktörer till driftuppehåll

PUBLICERAD: 14 februari 2022
UPPDATERAD: 25 januari

”Vi har tvingats stänga produktionslinjer på grund av de höga elpriserna”, säger Trioworld Groups VD och koncernchef Andreas Malmberg. (Bild Trioworld)|Nästan sex av tio av de tillfrågade medlemsföretagen i IKEM (56 procent) tror att det tar 6 – 8 år eller mer innan vi får tillbaks lägre elpriser och en säker eltillgång i Sverige… (Bild IKEM)|”De höga elpriserna gör att plastförpackningar till livsmedel blir dyrare och därmed också våra livsmedel”, säger Carl Eckerdahl, chefsekonom på IKEM. (Bild IKEM)

En färsk undersökning från svenska organisationen IKEM (Innovations- och kemiindustrierna) visar att mer än vart tredje företag inom plast- och gummiindustrin har tvingats göra produktionsuppehåll på grund av de rådande höga elpriserna i Sverige.

Enligt IKEM:s undersökning har de höga energipriserna inneburit att 34 procent av plast- och gummiaktörerna gjort driftuppehåll för att hålla nere sina kostnader, trots att en hög efterfrågan inneburit att produktionen egentligen borde ha gått på högvarv!

”De höga elpriserna gör att plastförpackningar till livsmedel blir dyrare och därmed också våra livsmedel”, säger Carl Eckerdahl, chefsekonom på IKEM. (Bild IKEM)

IKEM-enkäten visar dessutom att företagens framtidsprognoser vad gäller elfrågan är dystra. En majoritet tror att det kommer dröja många år innan vi åter får se stabila elpriser.

”Stabil elproduktion och stabila elpriser har länge varit en stor konkurrensfördel i Sverige. Tyvärr är detta en fördel som inte längre går att räkna med. Under kvartal fyra 2021 resulterade de höga elpriserna i att en tredjedel av den svenska plast- och gummiindustrin gjorde driftuppehåll. Detta i ett läge när orderböckerna var fulltecknade. Det leder till akuta problem för branschen och får effekter längre ner i kedjan, där exempelvis plastförpackningar till livsmedelsbranschen blir dyrare och därmed också de livsmedel vi handlar i butik”, säger Carl Eckerdahl, chefsekonom på IKEM.

Trioworld Group är ett av Sveriges största plast- och förpackningsföretag med en omsättning på över 6,5 miljarder och är ett av de företag som tvingats till driftuppehåll.

Nästan sex av tio av de tillfrågade medlemsföretagen i IKEM (56 procent) tror att det tar 6 – 8 år eller mer innan vi får tillbaks lägre elpriser och en säker eltillgång i Sverige… (Bild IKEM)

”De rekordhöga elpriserna slår hårt mot lönsamheten. Under årets sista månader var vi tvungna att fatta beslut om omplanering av driften för att parera de höga och mycket varierande elpriserna. I vissa fall har vi till och med tvingats stänga produktionslinjer. Driftuppehållen drabbar den dagliga verksamheten, men ännu allvarligare är hur de höga elpriserna kan komma att hota våra långsiktiga hållbara investeringar”, säger Andreas Malmberg, VD för Trioworld Group.

När IKEM-företagen ombeds prognostisera hur elmarknaden kommer att utvecklas, svarar en övervägande majoritet att de antingen inte vet eller att de inte tror det är möjligt att åstadkomma balans mellan utbud och efterfrågan på el de närmaste 15 åren! Nästan sex av tio företag räknar med att det kommer ta minst sex år, innan vi åter har en situation med stabila svenska elpriser…

Läs vidare

Spartips för wellpappindustrin och dess kunder

Wellpappindustrin kan spara material via en enkel åtgärd enligt brittisk konsult.
1673597177195x

Omni Polymers gillar att återvinna flexibla plastförpackningar

josef-nat

Välkomnar EU:s föreslagna PPWR-regler – med viss kritik

European Bioplastics välkomnar EU:s föreslagna s.k. PPWR-regler för förpackningar och bioplaster – men med viss kritik…
eu-regler-PN-utvald

Svensk Plaståtervinning fick pris som Årets Impact-bolag

På Dagens Industris Gasell-gala i Stockholms stadshus fick Svensk Plaståtervinning ta emot priset som Årets Impact-bolag.
plast-impact-utvald

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax