Välkomnar EU:s föreslagna PPWR-regler – med viss kritik

PUBLICERAD: 9 december 2022
UPPDATERAD: 25 januari

EUBP berömmer särskilt kommissionens stöd för den viktiga roll som komposterbara plastförpackningar spelar i de föreslagna förpackningsreglerna. (Bild pressbild)|Hasso von Pogrell är VD för EUBP. (Bild pressbild)|EU-kommissionen har antagit förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR). (Bild pressbild)

Organisationen European Bioplastics (EUBP) välkomnar de föreslagna så kallade PPWR-reglerna för förpackningar och bioplaster, som nu antagits av EU-kommissionen. Men man är kritisk till att kommissionen missar möjligheten att fullt ut ta till sig den nödvändiga övergången till biobaserade råvaror, även om förslagen till nya förpackningsregler erkänner miljö- och klimatfördelarna med komposterbara plastförpackningar.

EU-kommissionen har antagit förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR). (Bild pressbild)

”Vi uppskattar kommissionens första omfattande politiska ram för innovativa bioplastmaterial, som erkänner deras potential att ge verkliga miljöfördelar. EUBP berömmer särskilt kommissionens stöd för den viktiga roll som komposterbara plastförpackningar spelar i de föreslagna förpackningsreglerna för att nå de ambitiösa avfalls- och klimatmålen. Men vi hade dock förväntat oss ett starkare stöd för användningen av biobaserade råvaror”, säger Hasso von Pogrell, verkställande direktör för EUBP.

”Vi är särskilt lättade över att se att ett ursprungligen föreslaget partiellt förbud mot komposterbara plastförpackningar till slut upphävdes och att komposterbara förpackningslösningar även i fortsättningen kommer att tillåtas att marknadsföras och återvinnas inom EU”, fortsätter Hasso von Pogrell.

Hasso von Pogrell är VD för EUBP. (Bild pressbild)

I kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall (PPWR) erkänns komposterbara plasters bidrag till att öka volymerna och kvaliteten på separat insamlat bioavfall och minska föroreningen av (organiska) avfallsströmmar.

Genom att göra det obligatoriskt för flera förpackningar att vara komposterbara i industriella komposteringsanläggningar, bland annat tepåsar, filterkaffepåsar och -pads, fruktklistermärken och mycket lätta plastbärkassar, tar kommissionen ett första steg i rätt riktning, konstaterar EUBP.

”Tyvärr kvarstår några ihållande missuppfattningar i meddelandet om den politiska ramen för biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast, när det gäller markanvändning, de metoder som används för att utvärdera miljöfördelar, påstådda risker för korskontaminering av avfallsströmmar samt biologisk nedbrytbarhet i olika miljöer. Det hindrade kommissionen från att fullt ut anamma övergången till biobaserade produkter som skulle göra det möjligt för Europa att minska sitt beroende av fossila resurser och uppnå sina ambitiösa klimat- och cirkuläritetsmål”, framhåller Hasso von Pogrell.

Framför allt brister kommissionens förslag till PPWR i fråga om att främja biobaserat innehåll i lika hög grad som återvunnet innehåll genom mål för att bidra till att säkra tillgången på råvaror, för att uppnå målen för återvunnet innehåll och för att uppfylla de strikta kraven för kontaktkänsliga material. Att prioritera återvunnet innehåll och mekanisk återvinning kommer inte att vara tillräckligt för att ersätta EU:s beroende av fossila resurser och för att stoppa den nuvarande trenden med överpackning och överdrivet avfall i EU, hävdar EUBP.

”Vi uppmanar EU:s beslutsfattare att visa mer ambition och en tydlig vision i sitt politiska stöd till biobaserade och komposterbara plaster genom att förbättra och ytterligare förtydliga förslaget i syfte att på ett avgörande sätt stödja innovation inom sektorn för hållbara material- och förpackningslösningar och se till att investeringar, arbetstillfällen och innovation stannar i Europa”, avslutar Hasso von Pogrell.

EUBP betonar också att under det kommande ordinarie lagstiftningsförfarandet kommer organisationen att fortsätta att tillhandahålla bevis och expertis för att se till att bioplastens potential och fördelar i övergången till en klimatneutral cirkulär ekonomi erkänns fullt ut.

Text Bo Wallteg

Läs vidare

Spartips för wellpappindustrin och dess kunder

Wellpappindustrin kan spara material via en enkel åtgärd enligt brittisk konsult.
1673597177195x

Omni Polymers gillar att återvinna flexibla plastförpackningar

josef-nat

Svensk Plaståtervinning fick pris som Årets Impact-bolag

På Dagens Industris Gasell-gala i Stockholms stadshus fick Svensk Plaståtervinning ta emot priset som Årets Impact-bolag.
plast-impact-utvald

Premiär för världens första vattenflaska i bioplasten PHA

Kalifornien-baserade företaget Cove har utvecklat världens första vattenflaska i bioplasten PHA. Nu premiärlanseras flaskan i Los Angeles.
COVE

Senaste nytt

Lignin Industrier säkrar tjugofem miljoner kronor i nyemission

Svenska greentech-företaget Lignin Industries tar in 25 miljoner kronor i en nyemission och fortsätter sin satsning på produktion av biobaserad plast med lignin som råvara skriver Nordisk Bioplastförening.
lignin-emission-utvald

Spendrups satsar på sträckfilm med trettio procent PCR

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till trettio procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.
mynewsdesk-spendrupsx

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x